Aktuální vydání

celé číslo

10

2019

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry

celé číslo

Přehled metod měření výšky hladiny

Automa 1/2001

Přehled metod měření výšky hladiny

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
Mechanické stavoznaky (průhledové, plovákové, se vztlakovými tělesy, pneumatické, hydrostatické, vibrační a vrtulkové),
Elektrické stavoznaky (odporové, kapacitní),
fyzikální stavoznaky (ultrazvukové, radarové, radiozotopové).

doc. Ing. Josef Jenčík, CSc., Fakulta strojní ČVUT v Praze