Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Představenstva Fieldbus Foundation a HCF podporují spojení obou organizací

Správní rady organizací Fieldbus Foundation a HART Communication Foundation (HCF) oznamují, že souhlasí se spojením dvou sdružení, která reprezentují, v novou, jedinou průmyslovou organizaci zaměřenou na problematiku inteligentních provozních přístrojů a jejich využití při řízení spojitých technologických procesů.

 
Spojené schopnosti obou organizací umožní ochránit investice vynakládané konečnými uživateli automatizační techniky v oblasti komunikačních sběrnic HART a Foundation Fieldbus (FF). Úkolem spojené organizace bude vypracovávat, spravovat a propagovat celosvětové standardy v oboru začleňování provozních přístrojů do automatizačních systémů takové, které poskytují fungující řešení pohotově použitelná dodavateli a uživateli automatizační techniky se všemi výhodami plynoucími ze standardizace.
 
Obě dosavadní sdružení za sebou již mají dlouhou historii vzájemné spolupráce, mj. při vývoji mezinárodních standardů jako např. specifikace EDDL (Electronic Device Description Language) a metody FDI (Field Device Integration). Spojení obou organizací přinese významné možnosti při sjednocování procedur a činností při podpoře obou komunikačních protokolů za účelem jejich snazšího použití v praxi, což umožní naplno využít jejich potenciální přínosy při provozu a údržbě technologických zařízení.
 
Specifikace protokolů FF a HART budou nadále existovat individuálně a budou v budoucnu dále rozvíjeny. Každý z protokolů si ponechá vlastní obchodní název, ochrannou známku, patenty i autorská práva.
 
Nová organizace bude pokračovat ve vývoji, podpoře a propagaci obou současných protokolů a bude řídit vývoj, právní náležitosti a zavádění do praxe nových a nadstavbových technik. Bude tedy i jediným zdrojem, pokud jde o metodu FDI jako výhradní nástroj pro integraci protokolů FF a HART.
 
Dalším organizačním krokem bude uzávěrka hlasování členské základny obou sdružení koncem léta 2014. Bude-li současná dohoda představenstev přijata, budou v září 2014 provedeny právní úkony vedoucí k založení nové neziskové organizace. Očekává se, že nová organizace zahájí činnost v novém sídle poblíž Austinu, stát Texas, na začátku roku 2015. Název nové organizace dosud nebyl stanoven.
 
[Tisková zpráva Fieldbus Foundation, 25. července 2014.]
(sk)