Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Představení nejnovější verze platformy EPLAN

Od poloviny února je dostupná nová verze platformy EPLAN 2.9. Uživatelé v ní mohou snadno vytvářet QR kódy s hyperlinkovými odkazy, které lze následně snadno otevřít, kdekoliv se nacházejí, a to přímo z mobilních zařízení. Správa hladin nyní umožňuje automatické uložení všech změn a ještě více usnadňuje implementaci podnikových standardů. Hromadná editace projektových dat s využitím rozšířených navigátorů urychluje dokončení projektů. A co se týče standardizace, nová verze dovoluje snadněji znovu využívat již hotová makra. 

V platformě EPLAN verze 2.9 je možné snadno vytvářet QR kódy. Uživatelé do nich mohou ve své dokumentaci ukládat hyperlinkové odkazy, jež mohou být později skenovány a otevírány v aplikacích na mobilních zařízeních, jako jsou chytré telefony nebo tablety. Je možné používat jak interní, tak i externí odkazy – díky tomu se dřívější únavné přepisování odkazů stává minulostí. QR kódy fungují v elektronické i tištěné dokumentaci, práce s ní je tedy proto rychlejší a snazší. Do zástupných objektů byla přidána možnost výměny symbolů, takže nyní mohou být nahrazeny volbou odpovídající sady hodnot. Uživatelé také ocení větší transparentnost s menším množstvím variant maker. 

Ukotvitelná správa hladin

Ještě více byla usnadněna správa hladin, jež je k dispozici jako ukotvitelný dialog: všechny změny se nyní ukládají automaticky. Vylepšení doplňují další funkce, včetně vyhledávání hladin a změny jejich vlastností. Odteď je snadné vyhledávat v projektu všechny objekty, které jsou přiřazeny k určité hladině projektu nebo podprojektu. Konstruktéři potom mohou pro objekt nalezený ve výsledcích vyhledávání použít dialog vlastností, aby změnili přiřazení hladiny, kterou právě našli. To umožňuje lehce vyhledat hladiny, které byly k projektu přidány prostřednictvím importu souborů DXF nebo DWG, rychle je modifikovat a použít stejně jako hladiny definované uživatelem. Další výhodou je, že uživatelé mohou podnikové standardy implementovat pomocí jednoduchých přizpůsobení a definic, analogicky jako v navigátorech. 

Rychle k cíli: zobrazení navigátoru

Už v minulé verzi platformy EPLAN bylo zobrazení řádkového seznamu v navigátorech maker nahrazeno tabulkou s buňkami, které je možné mnohem snadněji editovat. V nejnovější verzi byla tato funkce rozšířena také na doplňkové navigátory, např. navigátor přístrojů, navigátor PLC nebo navigátor kabelů. Díky tomu přínáší verze 2.9 velké výhody pro praxi, neboť data projektu je nyní možné snadno editovat hromadně v jednom okamžiku. Co se týče maker, jakmile je makro hotovo, je možné je pomocí myši (drag and drop) v navigátoru maker jako standardizované vkládat do dalších projektů. To platí i pro makra nebo schematické projekty, v nichž uživatel vytvořil okénková a symbolická makra. Výsledkem je významná úspora času, neboť již není nutný předchozí, uživatelsky méně přívětivý výběr maker z adresářů. Dalším přínosem je možnost tato data opakovaně používat, což vede k lepší kvalitě projektů. 

Chytře konfigurovatelné zobrazení vlastností

Nový dialog pro správu usnadňuje uživatelům při umisťování zařízení do 3D zobrazení a do schémat editaci zobrazení uživatelsky definovaných vlastností. Uživatelé mohou v tomto dialogu zkontrolovat a bez problémů odstranit uživatelsky definovaná zobrazení vlastností, která nejsou používána. Kontextové menu pomáhá uživatelům snadno najít i dříve užité vlastnosti. Přínosy jsou jasné: všechna zobrazení vlastností existující v projektu mohou být zobrazena na jednom místě. Navíc je možné při exportu a importu zobrazení vlastností pro různé komponenty editovat několik vlastností simultánně. Stejně snadno lze překládat názvy. Nové možnosti hledání pomáhají při nastavení, které urychluje implementaci podnikových standardů. 

Překlady: mnohem přehlednější

Ve verzi 2.9 jsou u mnoha vlastností a v mnoha vstupních polích v projektech a ve správě zbožových položek (Artikelnummer, „artikl“) možná vícejazyčná zadání. Uživatel je potom může přeložit do jednotného jazyka buď ručně, nebo jsou přeložena automaticky. Platforma EPLAN ve verzi 2.9 poskytuje mimořádnou pomoc u překladů: pole, u nichž jsou možná vícejazyčná zadání, jsou v uživatelském rozhraní standardně označena ikonou „glóbu“. Jak to funguje? Jestliže konstruktér zadá do multijazyčného pole textovou informaci, je nejprve jazykově nezávislá. Je-li ji třeba přeložit, je následně přiřazena specifickému zdrojovému jazyku. 

(Eplan)

Obr. 1. V platformě EPLAN verze 2.9 je možné vytvářet QR kódy, které mohou obsahovat např. odkazy na komponenty v databázi EPLAN Data Portal

Obr. 2. Makra v navigátoru maker lze nyní snadno umístit do jiných projektů využitím funkce drag and drop