Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Představena nová koncepce vývoje softwaru PLM

Především s koncepcemi, novinkami a příklady použití systémů Siemens PLM Software se seznámili účastníci každoročního setkání uživatelů pod názvem Siemens PLM Connection, které se uskutečnilo 10. a 11. června 2013 v hotelu Jezerka v Seči.

Robert Montau, ředitel pro rozvoj obchodu Siemens PLM Software ve střední a východní Evropě, představil koncepci HD-PLM, která pomáhá firmám dělat efektivní a rychlá rozhodnutí. Koncepce se zaměřuje na inteligentní integraci informací, která je klíčem k tomu, aby se správná informace dostala ke správným lidem. Dalším cílem je vytvářet architekturu softwaru zaměřenou na budoucnost, aby každý vždy dostal informaci v té formě, v jaké ji může použít. Třetí zásadou koncepce HD-PLM je, aby uživatelé získali informaci v takové míře rozlišení, aby se mohli správně rozhodovat. Jak konkrétně software nové koncepce pomáhá uživatelům, vysvětlil v rozhovoru Hermann Kaineder, generální ředitel Siemens PLM Software v ČR (viz vložený rámeček).

Na setkání uživatelů byly představeny četné novinky. Účastníci se podrobně seznámili s novými funkcemi a možnostmi softwaru 3D CAD Solid Edge ST6 a se zdokonaleným nástrojem 3DSync. Představen byl software pro vývoj výrobků ve verzi NX 8.5 a Teamcenter Rapid pro rychlejší správu produktových dat. Software Teamcenter (PLM/PDM) má zdokonalenou správu dokumentů a obsahuje nyní nové nástroje pro řízení změn a také vyhledávací nástroj Geolus s 3D geometrií. Mezi představené novinky patřily také software RobotExpert pro navrhování, simulaci, optimalizaci a programování robotických operací, novinka v sortimentu Siemens – software Syncrofit pro projektování a výrobu komplexních montážních celků, systém Fibersim, usnadňující návrh a výrobu konstrukcí z kompozitních materiálů, nástroj Seat Desig Environment, určený pro navrhování sedadel a interiérů letadel a automobilů, a nástroje LMS pro mechatronické simulace a pokročilé testy.

Uživatelé se s jednotlivými nástroji seznamovali v oddělených sekcích. V sekci zaměřené na nástroje digitální továrny (software Tecnomatic) zazněly např. přednášky o tom, jak lze zajistit hospodárnější pohyby robotů optimalizací dráhy jejich pohybů. Tímto problémem se zabývá projekt Green Carbody Technology, na kterém spolupracuje také Fraunhoferův ústav v Německu. Posluchači se rovněž seznámili s postupem zavádění digitální továrny ve Škoda Auto a s uplatněním nástroje Jack pro simulaci a analýzu manuálních operací, který využívá přesný biomechanický model člověka, v praxi. Výsledky uvedené analýzy mohou ještě před sestavením pracoviště ukázat, zda lze montážní operace provést (obr. 1). Pomocí simulací se také ukáže, jaké svalové skupiny člověk namáhá a jaké zdravotní problémy mohou mnohokrát opakované manuální operace způsobit.

(ev)

Obr. 1. Lze tuto operaci provést? Použitím simulačního modelu to lze zjistit ještě před sestavením montážního pracoviště


Software PLM: správná data ve správný čas

Na setkání Siemens PLM Connection vystoupil nový generální ředitel Siemens PLM Software v ČR Hermann Kaineder, který v této funkci působí od 1. února 2013. Odpověděl na několik otázek o úloze softwaru pro správu dat v celém životním cyklu výrobků (PLM) v podnicích. 

Účastníci setkání Siemens PLM Connection se živě zajímali o software kategorie PLM. V kterých oblastech pociťujete největší zájem – je to spíše v oblasti 3D konstruování (CAD/CAM/CAE), nebo v oboru nástrojů digitální továrny (Teamcenter), či v oblasti softwaru pro digitalizaci procesů (Tecnomatix)?

Podniky po celém světě stále hledají cesty, jak zvýšit svou konkurenceschopnost a úspěšně se prosadit na trhu. Proto všude roste zájem o software PLM. Na setkání Siemens PLM Connection jsou tradičně nejnavštěvovanější prezentace softwaru NX pro navrhování, ale zaznamenáváme také zvýšený zájem o software pro správu životního cyklu výrobků a o software pro digitální výrobu. Stále oblíbenější je koncept procesně řízeného vývoje výrobků. Podstatou je, že inženýři mají jasný přehled o tom, jak se jakákoliv změna v konstrukci odrazí ve vyrobitelnosti a ve výrobním procesu. 

V kterých oblastech (NX, Teamcenter, Tecnomatix) je nejvíce nově vyvinutých funkcí nebo nových směrů vývoje?

Společnosti nemohou spoléhat na to, že jediný systém vyřeší všechny jejich problémy. Podniky chápou, že potřebují mít mix systémů odpovídajících jejich jedinečnému přístupu k vývoji produktů. Takže nové trendy a nové funkce jsou ve všech produktech, ale největší změnou je přístup: inteligentní integrace, architektura předvídající budoucí potřeby a rozlišování potřeb jednotlivých uživatelů. To jsou tři klíčové prvky naší vize HD-PLM.

Implementace softwaru PLM vyžaduje vedle výdajů také nový přístup ke správě dat v podniku. Jakými argumenty byste přesvědčil vedení firmy, aby se do implementace softwaru pustilo?

Správa výrobků v celém životním cyklu umožňuje podnikům mnoha způsoby optimalizovat procesy a zvyšovat efektivnost. Zvláště v době globalizovaných trhů přináší koncept PLM výhody, které pomohou společnostem čelit budoucím výzvám v podnikání.

Teamcenter je na světě nejrozšířenější systém PLM. Dovoluje uživatelům lépe a snadněji využívat data PLM tím, že poskytuje přístup ke správným datům ve správný čas. Uživatelé mohou přistupovat k datům z různých oblastí, nacházet mezi nimi souvislosti a zahrnovat je do celého procesu vývoje výrobků. Teamcenter představuje platformu, která našim zákazníkům poskytuje schopnost správně se rozhodovat a zvládat stále složitější produkty tím, že mají přístup k relevantním informacím.

V současném složitém a dynamickém prostředí by se podniky měly spíše ptát, zda si mohou dovolit neimplementovat systémy pro správu výrobků – PLM.