Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Přední dodavatelé navrhují SML pro jednodušší správu IT

číslo 11/2006

Přední dodavatelé navrhují SML pro jednodušší správu IT

Společnosti BEA Systems Inc., BMC Software Inc., Cisco Systems Inc., Dell Inc., EMC Corp., HP, IBM Corp., Intel Corporation, Microsoft Corp. a Sun Microsystems oznámily, že zveřejnily koncept nové specifikace definující způsob, jak s použitím XML důsledně popsat, popř. modelovat počítačové sítě, aplikační programy, servery a další prostředky informatiky (IT). Cílem je usnadnit správu služeb, které jsou na těchto prostředcích založeny. Výsledkem spolupráce zúčastněných firem je otevřená specifikace SML (Service Modeling Language), definující obecný jazyk pro popis prostředků IT a odpovídajících služeb. S použitím SML lze vytvářet hierarchické modely prostředků IT z opakovaně použitelných stavebních bloků namísto toho, aby zákazník musel, jako dosud, zvlášť definovat každou jednotlivou službu. Cílem je snížit náklady a složitost systému z pohledu zákazníka. Standardizačním orgánům má být nová specifikace předložena k projednání ještě tento rok.

Vedle vydání specifikace SML spolupracující společnosti oznámily záměr zjistit, zda by bylo účelné vytvořit knihovnu základních modelů popisujících v obecné rovině prostředky jako např. prvky sítí, operační systémy, paměťová zařízení, stolní počítače, webové servery a dotazovací služby. S použitím takové standardní knihovny by každý dodavatel mohl dopředu, obecným způsobem, stanovit vztahy mezi každou komponentou projektovaného systému a určitou službou IT, aniž by se předem zajímal o to, které konkrétní objekty tuto službu provedou.

Specifikace SML i případná návazná knihovna mají podle analytiků význam zejména pro výrobní prostředí charakteristické větší různorodostí používaných prostředků IT, a tudíž i většími přínosy plynoucími z jejich kvalitní správy.
[ARC News, 4. srpna 2006.]

(sm)