Pragotherm, Frigotherm, Pragoregula a Coneco 2005

číslo 1/2005

Pragotherm, Frigotherm, Pragoregula a Coneco 2005

Ve dnech 9. až 11. února 2005 na Výstavišti v Praze-Holešovicích mohou zájemci navštívit již tradiční komplex technických veletrhů Pragotherm, Frigotherm a Pragoregula. Jeho součástí bude i první díl dlouhodobého cyklu specializovaných stavebních výstav Coneco Praha, letos s hlavním tématem a podtitulem Zateplování a izolace. Dílčí akce tohoto cyklu jsou koncipovány jako setkání odborníků – výrobních a realizačních firem na straně jedné a projektantů a stavebních inženýrů na straně druhé. Jednotlivé výstavy v rámci Coneco se uskuteční formou bienále či trienále vždy na začátku a na konci roku, kdy utichá stavební sezona. Na listopad letošního roku je např. připravována výstava Servis pro stavebnictví.

Obr. 1.

Volně přidruženou součástí únorové výstavy cyklu Coneco je také Poradenské centrum bydlení, jehož garantem je Hospodářská komora ČR. Zmíněná akce je připravována za aktivní účasti cechů, profesních sdružení a výrobních a servisních firem. Toto centrum bude umístěno v Křižíkově pavilonu E na ploše téměř 800 m2.

Cílem rozšíření dosavadního komplexu technických veletrhů o specializovanou akci z oboru stavebnictví je obohatit okruh jeho odborných návštěvníků o stavební projektanty. Výstava Zateplování a izolace je pořádána pod záštitou Cechu pro zateplování budov. Na výstavu pozvou své členy Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Český svaz stavebních inženýrů.

Uvedené akce se konají v levém křídle a střední hale Průmyslového paláce na pražském Výstavišti v Praze Holešovicích denně od 9 do 17 hodin.

Důležitou novinkou také je, že po celou dobu trvání akce, tj. od 9. do 11. února, bude v provozu veletržní autobusová linka č. 751, která dopraví návštěvníky od stanice metra Nádraží Holešovice přímo ke Křižíkovu pavilonu. Odtud mohou pokračovat nově vybudovaným krytým tunelem do Průmyslového paláce.

Podrobné informace včetně volné vstupenky jsou k dispozici na webových stránkách pořádající společnosti, kterou je Incheba Praha spol. s r. o. (http://www.incheba.cz).

Ing. Radka Krombholzová, Incheba Praha spol. s r. o.