Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Pragoregula/Elexpo 2003

číslo 2/2003

Pragoregula/Elexpo 2003

Ve dnech 25. až 27. března pořádá společnost Incheba Praha 25. ročník veletrhu Pragoregula/Elexpo, patřícího k významným akcím v oblasti měření, regulace, elektrotechniky a elektronické automatizační techniky. Veletrh se bude konat v tradičních prostorách Průmyslového paláce na pražském Výstavišti v Praze Holešovicích denně od 9 do 17 hodin.

Na základě pozitivního ohlasu návštěvníků i vystavovatelů pořádá Incheba Praha i v letošní roce souběžně s veletrhem Pragoregula/Elexpo oborově navazující veletrhy Pragotherm, zaměřený především na obory energetika, vytápění, technická zařízení budov, izolační technika a ekologie, a Frigotherm, věnující se chladicí technice, klimatizaci a vzduchotechnice. Letos již podruhé se bude současně konat také veletrh plynárenství Intergas.

Spojení těchto odborných akcí přináší návštěvníkům z řad odborné i širší veřejnosti příležitost najednou získat úplné informace o současných trendech vývoje v oblasti měření, regulace a elektronické automatizační techniky a v navazujících aplikačních oborech. Na komplexu jarních technických veletrhů se prezentuje asi 300 firem a v loňském roce tyto veletrhy navštívilo přibližně 15 000 návštěvníků.

Na veletrhu Pragoregula/Elexpo 2003 představí firmy nejen komponenty a dílčí mechanická, elektronická a elektrická řešení, ale především širokou nabídku systémů a komplexních přístupů k automatizaci, které současná podnikatelská praxe bezpodmínečně požaduje.

Souběžně s veletrhy bude přímo na výstavní ploše pořádán bohatý doprovodný program jak v oboru regulační techniky, tak energetiky a chlazení, který je přístupný široké veřejnosti – diskuse, přednášky a krátké odborné kursy (tutoriály), jejichž podrobný časový rozpis bude zveřejněn před veletrhem na webových stánkách pořadatele (www.incheba.cz/pragoregula a www.incheba.cz/pragotherm.cz).

V předchozích letech se velkému zájmu vystavovatelů těšila soutěž exponátů o ocenění Grand Prix. Oceňování exponátů bude součástí veletrhů i v letošním roce a ceny Grand Prix budou úspěšným vystavovatelům předány na slavnostním večeru v Betlémské kapli.

Novinkou letošního veletrhu Pragoregula/Elexpo bude prezentace středních odborných škol v rámci studentské soutěže AMiTsys Expert. Jedná se o projekt společnosti AMiT spol. s r. o., jehož cílem je prostřednictvím přímé motivace studentů podpořit práci vyučujících předmětu automatizace na odborných středních školách. Soutěž navazuje na projet společnosti nazvaný AMiTsys Junior, který má za cíl podpořit výchovu odborníků v oblasti průmyslové automatizace. Podrobnosti jsou uveřejněny na www.amit.cz/amitsysj. Slavnostní předání cen autorům vítězných projektů se uskuteční také v rámci společenského večera v Betlémské kapli.

Ing. Radka Krombholzová,
Incheba Praha spol. s r. o.
(r.krombholzova@incheba.cz)

Inzerce zpět