Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

PRAGOREGULA a EL-EXPO v rámci komplexu technických veletrhů

Automa 2/2001

Ing. Kateřina Huclová, vedoucí akce

PRAGOREGULA a EL-EXPO v rámci komplexu technických veletrhů

Měřicí a regulační technika, řídicí a automatizační technika, elektrotechnika. To jsou hlavní témata mezinárodních veletrhů Pragoregula 2001 (23. ročník) a El-Expo 2001 (4. ročník), které se uskuteční ve dnech 6. až 9. března 2001 (denně od 10 do 17 hodin, v pátek do 15 hodin) v tradičních prostorách Průmyslového paláce na Výstavišti v Praze – Holešovicích.

Organizátor veletrhu, kterým je společnost Incheba Praha spol. s r. o., zachoval na základě ohlasů vystavovatelů i návštěvníků spojení uvedených veletrhů s veletrhy nomenklaturně navazujících oborů tepelné techniky do jednoho komplexu. Ve stejném termínu jako Pragoregula a El-Expo 2001 bude na Výstavišti probíhat již 28. ročník mezinárodního veletrhu energetiky, vytápění, technických zařízení budov, izolační techniky a ekologie Pragotherm a 4. mezinárodní veletrh chladicí a techniky, klimatizace a vzduchotechniky Frigotherm. V letošním roce bude tento čtyřlístek veletrhů doplněn plynárenským veletrhem Intergas.

Spojení veletrhů příbuzných odvětví umožňuje získat odborné i širší veřejnosti při jedné návštěvě úplné informace o současných trendech vývoje v oblasti měřicí, regulační a automatizační techniky i navazujících aplikačních oborech. Incheba Praha tím současně potvrzuje, že patří k nejvýznamnějším organizátorům výstav a veletrhů v České republice, v daném případě technického zaměření. Všechny své veletrhy pořádá Incheba Praha na pražském Výstavišti v Holešovicích, které je, podle našeho názoru, v současné době nejzajímavějším pražským výstavním prostorem.

Polem působnosti společnosti Incheba Praha je nejen Česká republika, ale celý evropský region. Mnozí z vystavovatelů, kteří se našich akcí účastní, jsou ze zahraničí. Společnost zajišťuje i oficiální účasti českých firem na zahraničních veletrzích. Stejně jako vloni bude i letos realizovat oficiální českou expozici na chemickém veletrhu v Bratislavě. Vedle toho byly pro letošek získány i další projekty oficiálních účastí ČR prostřednictvím MPO na zahraničních veletrzích, např. na veletrhu ISPO v Mnichově.

Vrátíme-li se zpět na Výstaviště, je vhodné připomenout, že specializovaný veletrh Pragoregula je již po šest let obohacován odborným doprovodným programem. Nejinak tomu bude i letos, kdy jsou pro velký zájem odborné veřejnosti připraveny vedle jednodenní technické konference na následující dva dny celkem čtyři půldenní kurzy rychlého doplnění přehledových znalostí (tzv. tutoriály – viz článek dole na stránce).

V předchozích letech se značnému zájmu vystavovatelů na veletrzích Pragoregula a El-Expo těšila soutěž o nejlepší exponáty Grand Prix. Oceňování exponátů bude součástí veletrhů i v letošním roce a ceny Grand Prix budou předána úspěšným vystavovatelům na slavnostním večeru v Betlémské kapli.

Dovolujeme si vás tedy co nejsrdečněji pozvat k návštěvě v titulu uvedených i s nimi souběžných veletrhů, pro které jsou charakteristické odbornost, kvalitní doprovodný program a účast významných firem působících v daných oborech. Věříme, že zaplněný Průmyslový palác bude mít svým návštěvníkům co nabídnout.

Incheba Praha spol. s r. o.
Výstaviště Praha, 170 90 Praha 7
tel.: 02/20 10 34 76
fax: 02/33 37 82 25
e-mail: k.huclova@incheba.cz
www.incheba.cz/pragoregula