Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

PRAGOREGULA A EL-EXPO 2000

Automa 2/2000

(Bk)

PRAGOREGULA A EL-EXPO 2000

Obr. 1.

Ve dnech 7. až 10. března 2000 se bude na pražském Výstavišti konat veletrh PRAGOREGULA a EL-EXPO, který je jednou z nejvýznamnějších výstavních akcí v oboru měření, regulace a průmyslové automatizace v České republice. Jistě i naše čtenáře bude zajímat, co letošní veletrh, který pořádá společnost Incheba Praha, přinese. Položili jsme proto několik otázek Ing. Kateřině Huclové, manažerce této akce. 

Můžete nám krátce říci něco o historii veletrhu PRAGOREGULA?
Veletrh PRAGOREGULA byl původně součástí komplexu veletrhů PRAGOMEDICA, PRAGOFARMA a PRAGOLABORA. V roce 1997 se z tohoto bloku vydělil a osamostatnil se. Nyní již lze říci, že jeho vyčlenění z původního komplexu bylo k prospěchu veletrhu. Termín konání je nyní shodný s termínem konání veletrhu PRAGOTHERM; tuto kombinaci navíc doplňuje veletrh EL-EXPO. Sdružení těchto veletrhů do jednoho termínu přivítali vystavovatelé i návštěvníci.

Kolik vystavovatelů se veletrhu PRAGOREGULA letos zúčastní?
Ne veletrhu PRAGOREGULA se každoročně prezentuje více než sto firem. Neočekáváme, že by letos toto číslo bylo výrazně odlišné. Přesný údaj však ještě není k dnešnímu dni (pozn. red.: 18. 1. 2000) znám, protože přihlášky k účasti dosud přicházejí.

Jak je tomu s počtem návštěvníků?
Návštěvnost bývá přibližně 21 000 lidí. Předpokládáme, že i letos bude zhruba stejná. Struktura návštěvníků z hlediska jejich odbornosti, vzdělání, postavení ve firmě a cíle, s nímž na veletrh přišli, je k dispozici např. na internetové stránce firmy INCHEBA (www.incheba.cz).

Budou nějaké změny v nomenklatuře veletrhu?
Na základě konzultací s odborníky nastaly některé změny, především v nomenklatuře veletrhu EL-EXPO (tento veletrh se dříve jmenoval Elektrotechnika). Novinkou tohoto veletrhu jsou programovatelné automaty, průmyslové počítače, technika pohonů a průmyslová komunikace. Tato témata zaznamenávají v západní Evropě v poslední době velkou konjunkturu. Další části nomenklatury tvoří elektronické součástky, vodiče, přístroje pro měření elektrických veličin atd. Snažili jsme se vytvořit komplexní nomenklaturu v daném oboru. Tím samozřejmě došlo i k zásahům do nomenklatury veletrhu PRAGOREGULA.

Vystavovateli na veletrhu PRAGOREGULA jsou nejvíce obsazeny tradiční položky: měřicí a laboratorní technika, přístroje pro sběr, analýzu a přenos dat, přístroje pro měření, regulaci a automatizaci. Protože se souběžně koná veletrh PRAGOTHERM, je samozřejmě silně obsazena i kategorie přístrojů pro měření a regulaci tepla.

Jaké změny se letos chystají v doprovodném programu?
Doprovodný program budeme jako tradičně pořádat společně s Ústavem přístrojové a regulační techniky ČVUT v Praze, časopisem Automatizace a společností IEG Solingen. Kromě přednášek pro širší odbornou veřejnost budou v doprovodném programu letos zařazeny i firemní prezentace. Novinkou budou také dva tutorialy: Komunikace v automatizačních systémech a Od PID regulátoru k prediktivnímu řízení. To vše se ovšem nevejde do dvou dnů, jak bylo zvykem, blok doprovodných přednášek bude letos třídenní. Podrobný program bude pokračovat třetím dnem firemními prezentacemi. (pozn. red.: v časopise AUTOMA jej naleznete na vloženém letáku).

Součástí doprovodného programu je i soutěž GRAND PRIX. Ta se v loňském roce těšila mimořádnému zájmu. Jsem přesvědčena, že se tento zájem udrží i letos.

Veletrhů, které se zabývají automatizační a regulační technikou, je v České republice a ve střední Evropě stále více. Co budete dělat pro to, abyste byli lepší než vaše konkurence?
Máte pravdu, že konkurence v oblasti výstavnictví, nejen v automatizační technice, je v České republice značná, ale v poslední době lze pozorovat určitou redukci počtu výstavních akcí.

Výhodou veletrhu PRAGOREGULA a EL-EXPO je především jeho specializace na obor automatizace, měření a regulace. Ostatní veletrhy mají obvykle širší záběr a obor měření a regulace, je jen jednou ze součástí jejich nomenklatury. Potom je otázkou, zda na tyto veletrhy chodí ti správní návštěvníci, kteří mají o tyto obory skutečně zájem.

Snahou naší firmy je mít ke klientovi individuální přístup a vyhovět jeho potřebám a přáním. Naším heslem je, že výstavu tvoří vystavovatelé. Každý rok realizujeme mezi vystavovateli i návštěvníky průzkum, jak jsou s průběhem veletrhu spokojeni. Jejich názory a přání jsou potom vodítkem v naší další práci.

Vejdete se ještě na pražské Výstaviště?
Zatím ano. Je pravda, že loni byl zaplněn již i foyer a letos tomu zřejmě bude stejně, ale s přístavbou žádných dalších hal zatím nepočítáme.

Jaká je prezentace veletrhu na internetu?
Na naší internetové stránce je možné si přečíst všeobecné informace o naší firmě a jednotlivých veletrzích. Je možné tam najít i již zmíněné výsledky průzkumů.

U veletrhu PRAGOREGULA bude na internetu také program doprovodných akcí. Přibližně měsíc před veletrhem bude zveřejněn i seznam vystavovatelů.

Děkuji za rozhovor.