Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Pracovní stroje 2016

Čtyři města, Plzeň (27. 1.), Praha (28. 1.), Brno (8. 2.) a Ostrava (9. 2.), budou hostit školení Ing. Františka Valenty zaměřené na bezpečnost pracovních strojů. Probíranými tématy budou:

  • požadavky EU na ověření bezpečnosti elektrického zařízení strojů,
  • instalace elektrických zařízení při uvádění do provozu či na trh,
  • zákonné požadavky na bezpečnost při montáži strojního zařízení, které již bylo dříve provozováno v ČR nebo v EU,
  • postup při montáži (instalaci) nového elektrického zařízení s ohledem na zajištění požadavků pro ochranu zdraví a bezpečnosti práce,
  • provádění úprav vyžadujících vypracování nového prohlášení o shodě,
  • posuzování rizik u strojních zařízení,
  • kontroly posuzování bezpečnosti elektrických zařízení.
 
Bližší informace jsou na www.lpelektro.cz/skoleni.

(ed)