Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Pracovní list NAMUR NA 140 o zlepšování energetické efektivity v chemickém průmyslu

V posledních několika letech se z pojmu energetická efektivita stalo působivé reklamní a mediální téma. Také chemický průmysl hledá cesty, jak postupně snižovat spotřebu energie.

Bezpochyby nejznámější opatření ke zvýšení energetické efektivity v chemickém průmyslu pocházejí z oblasti procesního inženýrství. Jde např. o využívání odpadního tepla, vznikajícího při určitých procesech. Rostoucí složitost výrobních procesů a možnost sdílení surovin i zdrojů energie několika nezávislými závody přináší nové požadavky i do sféry měření a řízení. Chemický průmysl svou energetickou efektivitu postupně zlepšuje již mnoho let, přesto má stále velký potenciál, který lze „vytěžit“ uplatněním interdisciplinárního přístupu k výrobním procesům.

NAMUR, německé sdružení výrobců a uživatelů automatizační techniky v procesním průmyslu, vydalo pracovní list NA 140, jenž ilustruje přínos automatizace k energetické efektivitě. Hovoří obecně o analýze úspor energie v praxi, v podobě série otázek předkládá návod na hledání možností úspor a je doplněn příklady úspor v typických provozních jednotkách chemického průmyslu. Dostupný je v německém a anglickém jazyce na adrese www.namur.de.         

(Bk)