Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Pracovní list Namur NA 137 Návrh a provoz bezdrátových komunikačních sítí snímačů

Doporučení Namur NE 124 se zabývá metodami bezdrátové komunikace v prů­myslové automatizaci. Jednou z důleži­tých oblastí jsou bezdrátové komunikač­ní sítě snímačů WSN (Wireless Sensor Ne­twork). Jim se detailněji věnuje pracovní list NA 137. Tento pracovní list je vlastně prů­vodcem pro projektanty, integrátory a po­skytovatele inženýrských služeb v oblasti bezdrátových komunikací v průmyslu. Po­máhá jim navrhovat sítě snímačů tak, aby vyhovovaly požadavkům a doporučením NE 124. Osnova pracovního listu vychází z NE 124. V listu jsou podrobně vysvělo­vány jednotlivé pojmy, požadavky a doporučení pro návrh WSN. NA 137 současně poskytuje vodítko pro tvorbu dokumentace k projektům sítí WSN.
Pracovní list je k dispozici na www.namur.de.

(Bk)