Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Pracovní list Namur NA 12 0 pro operátorská pracoviště

V listopadu 2008 byl vydán nový pracovní list Namur NA 120, který se zabývá operátorskými pracovišti určenými pro zpracovatelský průmysl.
 
Primární úlohou operátorů je dohlížet na technologické procesy a řídit je na základě provozních a systémových informací. Kromě hlavního technologického procesu se zabývají také výrobní logistikou surovin a produktů a pomocnými procesy. Informace získávají z procesního řídicího systému převážně prostřednictvím vizualizačních a ovládacích terminálů umístěných v řídicím sále.
 
Rostoucí tlak na zvyšování efektivity i kvality výroby, zvláště patrný v posledních letech, posiluje a rozšiřuje význam role operátorů o dispozitivní úlohy, růst požadavků na zajištění kvality a efektivity technologických procesů a udržování stálé dostupnosti výrobního systému. Pro to musí mít operátor k dispozici množství informací získávaných z heterogenního technologického systému v podobě vhodné pro plnění jeho úkolů. Na to musí být brán ohled už při navrhování operátorských stanic a pracovišť. Již v této fázi je potřebná důkladná analýza úkolů, které musí operátoři plnit.
 
Účelem pracovního listu NA 120 je přispět k návrhu multifunkčních operátorských pracovišť. Věnuje se těmto aspektům:
  • získávání informací z horizontálně i vertikálně integrovaného systému,
  • zobrazení funkčních schémat v podobě odpovídající zadání úloh, které mají operátoři plnit,
  • vizualizace balicích linek.
Pracovní list může být využit i jako vodítko při vypracovávání návrhu operátorských pracovních stanic a pracovišť a jejich oživování. Je určen nejen inženýrským firmám, ale i výrobcům řídicí techniky, kterým pomůže zlepšit užitné vlastnosti dodávaných vizualizačních a obslužných hardwarových i softwarových komponent.
 
Doporučení NA 120, plným názvem NA 120: Operator Workplace from the Human-Process Communication Point of View, je dostupné v německém i anglickém jazyce. Bližší informace jsou na webové stránce sdružení Namur (www.namur.de).
(Bk)