Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Pracovní list NAMUR NA 101 pro seřízení a provoz průtokoměrů byl přepracován

Sdružení NAMUR vydalo novou, přepracovanou verzi pracovního listu NAMUR NA 101. Změnil se i samotný název pracovního listu, jenž se nyní nazývá „Seřízení a provoz stanovených měřidel průtoku určených pro tekutiny jiné než voda, pro vodu a pro plyny.“ Pracovní list zohledňuje evropskou směrnici MID (Measuring Instruments Directive).

MID stanovuje pravidla pro uvádění vyhrazených měřidel na trh a pro jejich používání, nikoliv však pro zákonné kontroly a prohlídky. Právě pravidla pro uvádění vyhrazených měřidel na trh a jejich používání jsou proto nejvýznamnější částí, jež byla v pracovním listu přepracována. Pracovní list rovněž popisuje přechodná ustanovení platná pro měřidla, jež byla uvedena na trh ještě podle starých pravidel. Kapitola věnovaná rekalibracím doznala jen úprav v oblasti stanovení doby platnosti kalibračního protokolu a nejistot měření a kalibrace.

Pracovní list je dostupný na www.namur.de.

(Bk)