Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

PR electronics: úprava signálů snadno, jednoduše, spolehlivě

Konferenci společnosti JSP, která se konala v únoru v Pardubicích (https://automa.cz/Aton/FileRepository/pdf_articles/14414.pdf), navštívil také Michael Breer, international area sales manager společnosti PR electronics zodpovědný za mezinárodní obchod. Firma JSP je distributorem produktů PR electronics na českém a slovenském trhu.

Tento článek představuje sortiment firmy PR electronics a stručně se dotýká trendů v oboru, v němž firma PR electronics působí.

 

Produkty PR electronics – nainstaluj a zapomeň

Společnost PR electronics je dánská společnost založená v roce 1974. Navrhuje a vyrábí zařízení pro úpravu signálů (rozhraní) pro procesní průmysl: převodníky pro snímače teploty, jiskrově bezpečné bariéry, panelové měřicí přístroje, oddělovače signálu a speciální převodníky a zdroje. Vývojový a výrobní areál se nachází v Rřnde poblíž Aarhusu. Své produkty firma prodává po celém světě prostřednictvím devíti prodejních dceřiných společností a více než čtyřiceti distributorů.

Firma vznikla jako rodinný podnik, ale v březnu 2023 ji koupila dánská společnost Kirk Kapital ve spolupráci s fondem AGIC Capital. Tato akvizice posílí investice do firmy, která dál zůstává v dánských rukou a pokračuje pod původním vedením.

Všechny produkty PR electronics splňují mezinárodní standardy a mají vynikající technické parametry. Spolehlivě pracují u zákazníků po celém světě. Firma je vyrábí pod mottem „nainstaluj a zapomeň“.

Převodníky pro snímače teploty

Převodníky pro snímače teploty převádějí slabý signál ze senzoru teploty – typicky termočlánku nebo RTD – na robustnější signál 4 až 20 mA nebo na digitální výstup pro propojení s jiným řídicím zařízením. To ale není vše: pro zajištění přesnosti je převodník schopen signál izolovat, zesilovat, linearizovat a odfiltrovat šum. Senzor a převodník dohromady tvoří snímač teploty.

PR electronics vyrábí a dodává tyto typy převodníků teploty:

  • převodníky pro montáž do hlavice snímače typu B,
  • jednokanálové a dvoukanálové převodníky pro instalaci na lištu DIN.

Z hlediska funkcí jsou k dispozici jednokanálové převodníky s analogovým výstupem, ale i digitální převodníky s protokolem HART 7 s duálním vstupem a s redundancí senzoru, které mají pokročilou diagnostiku vyhovující doporučení NAMUR NE107 (obr. 1).

 

Jiskrově bezpečné oddělovače

Jiskrově bezpečné oddělovače jsou zařízení používaná k propojení provozních signálů v oblasti s nebezpečím výbuchu s řídicí technikou umístěnou mimo tuto oblast. Jiskrově bezpečné oddělovače PR electronics vyhovují normám a směrnicím ATEX, IECEx, FM a UL a je možné je použít v podstatě kdekoliv na světě.

Proč se při výběru jiskrově bezpečných oddělovačů obrátit právě na firmu PR electronics (resp. na JSP jako na autorizovaného distributora)? Zde je několik důvodů:

  • PR electronics dodává multifunkční zařízení; jejich použití je vhodné zvážit tam, kde je třeba řešit více různých úloh, protože multifunkční zařízení poskytuje větší flexibilitu a snižuje náklady na údržbu a náhradní díly,
  • zařízení PR electronics se snadno používají a obsluhují – to šetří čas i náklady na uvedení do provozu, školení i údržbu,
  • oddělovače PR electronics mají mezinárodní schválení, což šetří čas a náklady zvláště výrobcům s velkým podílem exportu, protože exportované zařízení musí odpovídat požadavkům v místě, kde je instalováno,
  • přístroje PR electronics mají malou spotřebu energie, proto jsou cenově výhodnější a ekologičtější volbou než jiné produkty,
  • oddělovače PR electronics mají různé možnosti montáže (lišta DIN, propojovací terminály na základové desce – backplane), a proto je jejich montáž jednoduchá a flexibilní (obr. 2),
  • firma PR electronics má zkušené techniky, kteří pomohou s výběrem vhodného řešení jiskrové bezpečnosti nebo navrhnou zefektivnění stávající instalace,
  • oddělovače PR electronics mají certifikát SIL 2/3 podle IEC 61508 a mohou být snadno integrovány do bezpečnostních systémů SIS (Safety Instrumented System) podle IEC 61511.

Jiskrově bezpečné oddělovače řady PR 9000 umožňují s omezeným počtem variant realizovat širokou škálu rozhraní. Díky tomu jsou ideální pro kritická průmyslová odvětví, jako jsou chemický, ropný a plynárenský průmysl, farmaceutický průmysl a energetika.

 

Komunikační rozhraní

Komunikační rozhraní PR electronics umožňují snadný přístup k provozním proměnným. Jedná se o odnímatelný čelní displej pro snadnou konfiguraci, diagnostiku, kalibraci a další funkce. Informace jsou čitelné přímo na displeji, případně v aplikaci, s kterou komunikují přes rozhraní Bluetooth (obr. 4).

 

Multifunkční převodníky

Multifunkční převodníky jsou určeny pro úpravu signálu. Jak už z názvu vyplývá, umí pracovat s celou škálou vstupních signálů a převádět je na různé výstupy. Hlavní výhodou multifunkčních zařízení je schopnost vyhovět jedním zařízením širokému spektru požadavků při současném snížení počtu skladovaných zařízení. Tím se výrazně zjednodušuje správa náhradních dílů v podniku. Jedna varianta zařízení, která se vztahuje na širokou škálu úloh, také zkracuje dobu instalace a školení. Multifunkční zařízení PR electronics se vyznačují dlouhodobou přesností signálu, malou spotřebou energie, odolností proti elektromgnetickému šumu a jednoduchým programováním. Odpojitelná inteligentní ovládací rozhraní umožňují přistupovat k těmto zařízením a spravovat je během několika sekund, takže konfigurace, simulace a odstraňování problémů jsou snadné a jednoduché (obr. 5).

Všechny produkty jsou navržené tak, aby překonaly nejnáročnější požadavky na životnost a spolehlivost. Firma k nim nabízí pětiletou záruku.

 

Oddělovače signálu

Oddělovače signálu jsou zařízení, která zabezpečují stabilní a přesný signál, a jeho odolnost proti elektromagnetickému rušení a v neposlední řadě i ochranu vstupních karet řídícího systému. Jsou také schopné převádět a zesilovat provozní signály a zajišťovat jejich komaptibilitu s řídicím systémem. PR electronics nabízí oddělovače s vynikajícím výkonem a malou spotřebou energie.

Kompaktní, rychlé a vysoce kvalitní 6mm oddělovače na lištu DIN poskytují výjimečně bezpečnou izolaci signálu bez ohledu na jeho typ (obr. 6). Lze je instalovat vertikálně i horizontálně bez nutnosti oddělovací vzduchové mezery, takže na lištu o délce 30 mm je možné instalovat až 50 zařízení pro 100 kanálů.

 

Panelové měřicí přístroje

Panelové měřicí přístroje jsou určeny pro místní sledování probíhajících technologických procesů. Většinou se montují do rozváděče a používají se k zobrazení aktuální naměřené provozní hodnoty (obr. 7). Panelové měřicí přístroje mohou být jednoduchá zařízení napájená proudovou smyčkou 4 až 20 mA, ale i flexibilnější zařízení s programovatelnými možnostmi nastavení vstupu a výstupu.

Panelové měřicí přístroje PR electronics jsou univerzální, přijímají v podstatě jakýkoliv vstupní signál z provozních snímačů a lze je napájet téměř z jakéhokoliv zdroje. Díky tomu jsou ideální pro stovky úloh. Panelové měřicí přístroje se konfigurují pomocí PC nebo tlačítek na přední straně jednotky. Textová nápověda zobrazující se přímo na displeji urychluje a usnadňuje konfiguraci v provozu. Galvanické oddělení eliminuje zemní smyčky a vynikající odolnost proti elektromagnetickému šumu umožňuje přístroj nainstalovat kdekoliv v rozváděči. Jako volitelné příslušenství je k dispozici vícebodová linearizace, vícenásobné reléo­vé funkce a analogový výstup.

 

Speciální přístroje a zařízení

Firma PR electronics v úzké spolupráci se svými zákazníky rovněž navrhuje a vyrábí speciální přístroje a zařízení, které optimálně plní specifické požadavky zákazníků. Mezi tato speciální zařízení patří: regulátory ventilů, specializované převodníky (např. pro frekvenční vstupy, tenzometry atd.), generátory rampových signálů, koncové spínače, spínací převodníky (pro přesné nastavení spínacích bodů, alarmů, hystereze atd.), napájecí zdroje a další přístroje.

 

Trendy v oboru

S Michaelem Breerem jsem na konferenci JSP pod Kunětickou horou hovořil kromě sortimentu také o trendech v oboru, v němž firma PR electronics působí. Za novinku s největším potenciálem využití zejména v procesním průmyslu označil protokol HART 7. Po pravdě to není tak úplně novinka, ale uživatelé jej teprve teď postupně objevují a stále častěji využívají jeho možnosti k obousměrné komunikaci s připojenými přístroji. Umožňuje přenášet diagnostické údaje z přístrojů a zařízení, ale také je na dálku programovat nebo nastavovat jejich parametry. Standard HART 7 mají mnozí inženýři a projektanti spojený s bezdrátovými přenosy WirelessHART, ale to není vše. Standard HART 7, schválený v roce 2011, přinesl mnohé změny a vylepšení ve srovnání s dosud rozšířenými protokoly HART 5 a HART 6. Jmenovat je možné např. zprávy o výjimce, které dovolují zařízením předávat informace do řídicího systému (DCS) nebo systému správy výrobních prostředků (AMS), aniž by se systém musel dotázat zařízení pomocí standardního příkazu HART. Nastane-li změna stavu procesu nebo zařízení, zařízení prostřednictvím protokolu HART 7 nadřízený systém automaticky upozorní. Další významnou novinkou jsou data s časovým razítkem – cenný nástroj pro vyhodnocování posloupnosti událostí nebo analýzu problémů a závad, ke kterým došlo.

„Hlavní výhodu protokolu HART vidím v tom, že na rozdíl od klasických sběrnic a komunikačních systémů, ať je to Foundation Fieldbus, Profibus, EtherNet/IP, nebo Profinet, nevyžaduje další komunikační infrastrukturu – data se přenášejí po stejném kabelu jako analogový signál. To je velice přínosné pro modernizace starších systémů – stačí vyměnit starý převodník za nový s rozhraním HART a není třeba instalovat žádné další kabely. Proto jako firma protokol HART 7 velmi propagujeme a většina našich převodníků, oddělovačů a dalších přístrojů jej podporuje.“ Procesní průmysl je sice velmi konzervativní, ale i zde se postupně uplatňují výhody digitalizace a chytrého průmyslu. HART 7 umožňuje bezpečně číst data z provozních zařízení, zjišťovat jejich stav a komunikovat s nimi, aniž by hrozilo, že budou probíhající procesy z vnějšku neopatrnými zásahy nebo i úmyslně vedeny nebezpečným směrem. Data z komunikační brány HART mohou být následně použita pro analýzy on-premise nebo v cloudu, ať už jde o aplikace pro prediktivní údržbu, správu zařízení, management energií, optimalizaci efektivity, nebo cokoliv dalšího.

 

Závěr

S produkty PR electronics je úprava signálu chytřejší a jednodušší. V sortimentu firmy je široká škála analogových a digitálních modulů pokrývajících obrovské množství úloh v automatizaci procesní i strojní výroby. Všechny produkty splňují nebo překračují nejvyšší průmyslové standardy, spolehlivě pracují i v těch nejdrsnějších prostředích a mají pětiletou záruku.

Více informací zájemci najdou na https://www.prelectronics.com/, kde je k dispozici i online konfigurátor produktů, nebo na https://www.jsp.cz/cz/sortiment/predni-dodavatele/pr-electronics/.

Petr Bartošík

(Foto: PR electronics)

 

Obr. 1. Převodník PR 5437 s dvouvodičovým zapojením a výstupem HART 7, vhodný pro kritické aplikace vyžadující vynikající přesnost, redundanci senzorů teploty nebo detekci driftu

Obr. 2. Možnosti montáže jiskrově bezpečných oddělovačů řady PR 9000, zleva doprava: stand-alone montáž na lištu DIN, volitelně s odnímatelným operátorským displejem; terminály na liště Power DIN; terminály na liště Power DIN s operátorskými displeji, kde je možné lokálně sledovat aktuální hodnoty a stav oddělovače; montáž na základovou desku – backplane

Obr. 3. Zařízení systému PR 9000 na základové desce

Obr. 4. Prostřednictvím rozhraní Bluetooth je možné hodnoty provozních proměnných zobrazovat na mobilních zařízeních

Obr. 5. Univerzální převodníky řady PR 4000, volitelně s operátorskými displeji

Obr. 6. Oddělovač PR 3185 na lištu DIN napájený z proudové smyčky

Obr. 7. Panelový měřicí přístroj PR 5531 napájený z proudové smyčky