Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Pozvánka na Stavební veletrhy Brno 2012

Proč navštívit jarní Stavební veletrhy Brno?

Opět po roce přinášejí jarní Stavební veletrhy Brno komplexní informace ze světa stavebnictví, technického zařízení budov a interiérů, letos nově doplněné o prezentaci investičních a inovačních příležitostí, komunální techniky, služeb a stále aktuálních aspektů ochrany životního prostředí.  

Klíčové otázky a odpovědi – to jsou Stavební veletrhy Brno

Jaký vliv bude mít nová směrnice o energetické náročnosti budov na vydávání stavebních povolení? Co všechno bude zapotřebí změnit v aktuální legislativě? Jaké jsou k dispozici nové materiály a technologické postupy, které dosažení těchto limitních hodnot mohou pomoci dosáhnout? Kde získat odpovědi na tyto otázky – zaručeně správné, zaručeně nezávislé? Na Stavebních veletrzích Brno, které se uskuteční v tradičním jarním termínu od 24. do 28. dubna na brněnském výstavišti.

Udržitelné stavění v centru pozornosti

V souladu se směrnicí o energetické náročnosti budov jsou v letošním roce zvýrazněnými obory nízkoenergetické stavby a bydlení a úspory energií. Tato stále aktuální problematika zahrnuje např. oblast dřevostaveb, alternativních zdrojů energie nebo vytápěcí techniky či klimatizace. Dotýká se i oboru technického zařízení budov, zdicích a izolačních materiálů, oken, dveří, konstrukčních systémů a dalších stavebních materiálů. Téma energetických úspor bude prezentováno jak ve stáncích jednotlivých vystavovatelů, tak i v rámci odborného doprovodného programu, který je již tradičně připravován ve spolupráci s odbornými asociacemi a partnery veletrhu.

Perspektivy bydlení – předpoklady zavedení tzv. chytré techniky

Letošní novinkou v doprovodném programu je konference Perspektivy bydlení, která bude věnována stále více aktuální problematice tzv. chytré techniky a jejímu použití v bydlení. Moderní elektronické prostředky usnadňují a zkvalitňují život. S dalším rozvojem techniky, ale také v souvislosti s demografickým vývojem v Evropě bude jejich význam stále narůstat, a proto budou zaváděny stále častěji. To si vyžádá také odlišný přístup ke koncipování samotných staveb, kde mají být uvedené technologie provozovány. Konferenci pořádají Veletrhy Brno, Českomoravská elektrotechnická asociace (ELA), organizátorem je FCC Public s. r. o.

Novinky a trendy vystavovatelů v předstihu

Stavební veletrhy Brno a souběžně probíhající veletrhy jsou opět po roce tím místem, kde jsou na trh uváděny novinky, technologická zlepšení, kde zájemci získají jedinečný komplexní přehled o jednotlivých výrobcích s ojedinělou možností porovnat je na jednom místě a v jednom čase. Chcete již nyní – několik týdnů před zahájením veletrhů – vědět, na jaké novinky a zajímavá řešení je možné se těšit? Podívejte se na internetové stránky www.stavebniveletrhybrno.cz, kde lze nalézt pozvánky vystavovatelů do jejich stánků. Zjistíte tak, jaké novinky a zlepšení pro návštěvníky chystají zástupci jednotlivých oborů stavebnictví, technického zařízení budov a interiéru.

Nezávislá poradenská centra

I v letošním roce budou pořádány poradny v nezávislých odborných poradenských centrech. Jedním z nich bude i Centrum pasivního domu, kde budou mít návštěvníci jedinečnou příležitost získat zaručeně odborné odpovědi na své dotazy, které se mohou týkat všech oborů tzv. úspor energií a energeticky úsporného stavění. Novinky ze světa stavebních materiálů, nové legislativy a jejich dopadů na vydání stavebního povolení nebo provoz budovy bude možné získat ve Stavebním centru Stavebních veletrhů Brno – ve stánku České komory autorizovaných inženýrů a techniků a Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR. Více informací lze nalézt na www.stavebniveletrhybrno.cz.

Ing. Jana Tyrichová

Obr. 1. Stavební veletrhy v Brně ukážou novinky v oborech stavebnictví, technického zařízení budov a interiéru