Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Pozvánka: celosvětové setkání uživatelů softwaru Plant Simulation

Ve dnech 15. až 17. října 2019 se bude ve Stuttgartu konat každoroční celosvětové setkání uživatelů simulačního softwaru Plant Simulation. Setkání pořádá společnost Siemens PLM, která tento software vyvíjí. Program konference je rozdělen do tří dnů, přičemž na první je organizována návštěva jednoho z největších automatizovaných skladů spotřebního zboží v sídle firmy Hugo Boss AG.

Právě plánování výstavby logistických center, optimalizace současného výrobního či logistického procesu nebo např. testování digitálního dvojčete při virtuálním zprovoznění komplexních technologických úseků, to jsou úkoly, pro které je využití počítačové simulace velmi přínosné. Software Plant Simulation je jedním z možných nástrojů, díky jeho dlouhodobému vývoji jsou možnosti jeho využití v podstatě neomezené.

O tom se budou moci účastníci setkání přesvědčit na základě prezentací případových studií, které budou představeny druhý den konference. Celkem zazní téměř třicet příspěvků. Přehled všech přednášek je již nyní dostupný na adrese https://www.plm.automation.siemens.com/media/global/en/2019_Agenda_Plant_Simulation_User_Conference_10_tcm27-63120.pdf.

Poslední den konference je plánována prezentace nových funkcí a možností simulačního softwaru Plant Simulation. Po skončení akce přineseme našim čtenářům podrobnější reportáž z jejího průběhu.

           (jh)