Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Poznejte měřicí techniku pro 21. století na konferenci České metrologické společnosti

Již dvacátý ročník konference Měřicí technika pro kontrolu jakosti pořádá Česká metrologická společnost ve dnech 22. a 23. března 2011 v Plzni, ve společenských prostorách Alfa na Americké třídě. Jak napovídá motto konference Poznejte měřicí techniku pro 21. století, je jejím cílem seznámit účastníky s moderními měřicími přístroji a měřicími metodami používanými ve strojírenství, automobilovém průmyslu, elektrotechnice, metalurgii, v opravárenských a dalších průmyslových organizacích při kontrole kvality výrobků a výrobních procesů. V programu konference budou také workshopy o geometrických tolerancích, popř. úchylkách v textuře povrchu, a o souřadnicové měřicí technice.
 
Konference je spojena s rozsáhlou výstavou měřicí, kontrolní a zkušební techniky pro měření délek a navazujících veličin, negeometrických veličin, pro zkoušky materiálu, přístrojů pro systémy pro řízení a kontrolu technologických procesů, informační systémy metrologie a řízení kvality a pro kalibraci měřidel.
 
Konference je určena pro pracovníky útvarů řízení kvality, technické kontroly a metrologie, metrologických laboratoří, zkušební techniky, technology, konstruktéry měřicích přípravků a vývojové pracovníky, dále učitele vysokých a středních škol příslušného zaměření. O bližší informace mohou zájemci požádat v sekretariátu ČMS paní Ivanu Vidimovou na čísle (tel./fax): 221 082 254, na e-mailu: cms-zk@csvts.cz nebo přímo na adrese: Česká metrologická společnost, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. Úplná nabídka odborných akcí ČMS je na internetových stránkách ČMS: www.csvts.cz/cms.

(ed)