Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Powtech a TechnoPharm na přelomu září a října v Norimberku

Od 30. září do 2. října 2014 se v Norimberku budou souběžně konat dva veletrhy, Powtech, zaměřený na zpracování, analýzu a manipulaci s práškovými a sypkými látkami, a TechnoPharm, jehož námětem je technika používaná ve farmaceutickém, potravinářském a kosmetickém průmyslu (life science). Zatímco Powtech bude hostit přes 700 vystavovatelů z více než 25 zemí, na veletrhu TechnoPharm se představí 250 vystavovatelů z patnácti zemí.

 
Do nomenklatury veletrhu Powtech vedle výrobních procesů zpracování práškových a sypkých hmot patří také projektování a inženýrink těchto provozů, analýza částic, zpracování nanočástic, měření a řízení a bezpečnostní a ekologická technika. Nomenklatura veletrhu TechnoPharm zahrnuje jak suroviny používané ve farmaceutickém, potravinářském a kosmetickém průmyslu, tak i vybavení laboratoří i výrobních provozů a techniku pro plnění a balení. Pro potravinářské a farmaceutické provozy je důležité čištění, sledování hygienických a ekologických faktorů, dále také bezpečnost provozů a sledování jakosti.
 
Na veletrhu Powtech budou mít odborníci z průmyslu každý den od 10:00 do 16:30 příležitost diskutovat v hale č. 4 o směrech vývoje zpracování prášků a sypkých hmot ve Fóru vystavovatelů. S nejnovějšími zákonnými ustanoveními a posledním vývojem v oblasti ochrany proti výbuchu se budou moci návštěvníci seznámit v diskusním fóru s názvem Explosion Protection Forum. Vedle technických přednášek a panelové diskuse bude uspořádána komentovaná prohlídka stánků společností zabývajících se ochranou proti výbuchu a na volné ploše výstaviště bude možné zhlédnout živé ukázky protivýbušných opatření.
 
První den veletrhu TechnoPharm se uskuteční fórum o bezpečném a energeticky úsporném zacházení s velmi kvalitními látkami. Šest přednášek se bude věnovat speciálním funkcím a výhodám různých dopravníkových a plnicích systémů pro použití v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu. Dále zde bude pro odborníky uspořádáno Focus Cleanroom Forum, kde budou každý den od 10:00 do 16:30 probíhat diskuse o směrech vývoje řešení čistých, prostor.
 
V oboru zpracování práškových látek je v současné době hojně využíváno kryogenní mletí, jež je založeno na ochlazování mletých látek hluboce podchlazeným kapalným dusíkem nebo oxidem uhličitým. Tento postup vyžaduje dobře koordinované podávání kryogenních plynů a jiných chladiv a rovněž přesně regulovaný průtok chladiva. Právě Powtech je dobrým místem k navázání kontaktů s odborníky na toto studené mletí. Přibližně šedesát vystavovatelů bude v Norimberku prezentovat techniku a průmyslové plyny využívané ke kryogennímu mletí.
 
Návštěvníci mohou na jednu vstupenku navštívit dva veletrhy. Zvlášť výhodné je to pro odborníky z potravinářství – na veletrhu Powtech získají přehled o technice používané pro mletí, prosévání, mísení, dopravování, měření a aglomerování (slepování). Pak zajdou na TechnoPharm podívat se na moderní techniku navrženou pro sterilní prostředí.

(ev)