Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Powerlink – přední ethernetový protokol pro komunikaci v reálném čase

Zpráva The World Market for Industrial Ethernet – 2009 Edition, vydaná nezávislou organizací IMS Research se sídlem ve Velké Británii, obsahuje údaje o celkovém počtu instalovaných ethernetových uzlů členěné podle zeměpisných oblastí, kategorií výrobků a odvětví průmyslu. Podle zveřejněných výsledků má největší podíl na trhu protokol EtherNet/IP, a to 30 %, těsně následovaný protokolem Profinet s podílem 28 %. Protokol Modbus TCP/IP je použit ve 22 % a protokol Powerlink v 11 % instalací. Na všechny ostatní systémy dohromady připadá zbývajících 9 % trhu. Analyzovány byly údaje o prodejích přístrojů v celkem šestnácti reprezentativních kategoriích průmyslových výrobků.
 
Z komunikačních protokolů typu průmyslového Ethernetu se k přenosu provozních dat v „pravém“ reálném čase nejčastěji používají protokoly Powerlink a Profinet. Powerlink v celkovém pořadí zaujímá čtvrté místo, a to za protokoly EtherNet/IP, Profinet a Modbus TCP/IP, z nichž ale EtherNet/IP ani Modbus TCP nejsou vhodné k rychlému řízení pohonů. Osmadvacetiprocentní podíl protokolu Profinet zjištěný šetřením zahrnuje všechny verze tohoto protokolu, z nichž značná část nemá vlastnosti reálného času.
 
Stefan Schönegger, vedoucí obchodního úseku Open Automation Technologies společnosti B&R, má za to, že úspěch protokolu Powerlink je důsledkem souběhu mnoha faktorů: „Když společnost B&R zveřejnila jeho specifikaci, byl protokol Powerlink prvním protokolem s vlastnostmi reálného času schopným dosáhnout periody komunikačních cyklů v řádu mikrosekund. Vyšel tak vstříc nově vznikajícím potřebám průmyslu, což se zpětně odrazilo v rychlém růstu zájmu o nový protokol a jeho rozšíření v praxi. Dalšími přednostmi protokolu Powerlink jsou jeho použitelnost s hardwarem od kteréhokoliv výrobce, základ ve standardu Ethernet a velká výkonnost, umožňující vytvářet úplné řídicí struktury od pohonu až po řízení provozu s použitím všech myslitelných síťových komponent. Současně lze při použití protokolu Powerlink realizovat heterogenní síťové struktury zahrnující komunikační systémy nižších i vyšších úrovní.“ Další konkurenční výhodou protokolu Powerlink je jeho licencování způsobem open source a podpora poskytovaná konstruktérům, projektantům i uživatelům nezávislou uživatelskou organizací EPSG (Ethernet Powerlink Standardization Group).
(B&R)
 
Obr. 1. Podíly komunikačních systémů typu průmyslového Ethernetu na trhu: protokol Powerlink je mezi průmyslovými systémy a systémy reálného času na čtvrtém místě