Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Použití protokolu Ethernet Powerlink pro etiketovací stroje

Použití protokolu Ethernet Powerlink pro etiketovací stroje

Společnost Harland Machine Systems, výrobce etiketovacích strojů pro lahvovací linky, vsadila na komunikační protokol Ethernet Powerlink (EPL). U nového etiketovacího stroje Mercury (obr. 1), který je určen k lepení čelních a zadních etiket na láhve a jehož kapacita je 275 kusů za minutu, se díky tomu podařilo významně snížit náklady na řídicí systém a kabeláž. A nejen to.

Obr. 1.

Obr. 1. Etiketovací stroj Mercury (Harland Machine Systems)

Etiketovací stroje zpravidla mají dvě části: základní část, u stroje Mercury se šesti servopohony pro dopravu lahví, jejich natočení do správné pozice a stabilizování v této pozici na dopravníku, a dále vyměnitelné etiketovací jednotky, zde se dvěma krokovými motory, jejichž úkolem je opatřit láhev požadovanými etiketami. Pro to, aby bylo možné při změně sortimentu změnit druh etiket bez zastavení linky, je součástí stroje několik etiketovacích jednotek; typicky čtyři.

Velká rychlost etiketovacích strojů spolu se schopností snadno a rychle přeprogramovat stroj při změně sortimentu klade velké požadavky na hardwarovou část řídicího systému, především z hlediska jeho chování v reálném čase. Složitost řízení a skutečnost, že jen málokterý regulátor pohybu má potřebné vysokorychlostní vstupy, vedly k tomu, že u starších strojů (typicky jen se dvěma etiketovacími jednotkami) bylo třeba použít až sedm regulátorů pohybu. Nový řídicí systém, dodávaný společností Baldor a využívající EPL, potřebuje jen tři. Všechny servopohony, stejně jako I/O jednotky, jsou propojeny běžným ethernetovým kabelem. To šetří nejen náklady na kabeláž, ale také místo potřebné pro vedení kabelů a čas při montáži.

Popsané řešení má ještě další výhody: pro servopohony i krokové motory lze použít jednotný komunikační systém, a tak ušetřit náklady na hardware. Díky použití otevřeného standardu je snadné v případě potřeby systém doplnit dalšími komponentami. Rovněž lze jako významnou výhodu uvést snadné propojení do informačního systému podniku.

[Tiskové informace Baldor UK.]

(ed)