Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Použití internetu v průmyslové praxi

Automa 1/2001

Použití internetu v průmyslové praxi

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
Protokoly aplikační vrstvy,
transportní, síťová, linková a fyzická vrstva,
TCP/IP, UDP.
model ISO/OSI.

Ing. Otto havle, CSc., FCC Průmyslové systémy s. r. o.