Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Použití internetu v průmyslové praxi

Automa 1/2001

Použití internetu v průmyslové praxi

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
Protokoly aplikační vrstvy,
transportní, síťová, linková a fyzická vrstva,
TCP/IP, UDP.
model ISO/OSI.

Ing. Otto havle, CSc., FCC Průmyslové systémy s. r. o.