Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Potřebujete bezkontaktní spínač?

Automa 11/2001

(FCC Průmyslové systémy)

Potřebujete bezkontaktní spínač?

Společnost FCC Průmyslové systémy s. r. o. zastupuje v České republice a na Slovensku firmu Pepperl+Fuchs z Mannheimu. Právě tato firma v roce 1958 vyrobila vůbec první indukční snímače přiblížení ve světě a v současné době patří k jejich největším světovým výrobcům (obr. 1). V její nabídce jsou všechny obvyklé druhy snímačů přiblížení – indukční, kapacitní, optické i ultrazvukové.

Obr. 1.

Pro orientaci v širokém sortimentu (téměř 700 typů indukčních snímačů jen v základní nabídce) je třeba mít přehledné a dostatečně podrobné informace, nejlépe v podobě souhrnného katalogu.

Po několikaleté zkušenosti, kdy byly zájemcům poskytovány katalogy pouze v elektronické podobě na CD, došla společnost FCC Průmyslové systémy k názoru, že i v době elektronických médií má svůj význam katalog v tištěné podobě a v českém jazyce.

Praxe ukazuje, že tištěný katalog většinou vyžadují pracovníci údržby. Důvodem je, že si jej často potřebují vzít s sebou třeba přímo k výrobní lince, aby mohli na místě např. ověřovat technické parametry nebo porovnávat instalované a nabízené typy. Tištěné verzi katalogu kupodivu dávají často přednost i konstruktéři.

Proto bylo rozhodnuto vydávat ve dvouletém cyklu i tištěné katalogy výrobků firmy Pepperl+Fuchs v českém jazyce. Pro období 2001 až 2002 je k dispozici katalog ultrazvukových snímačů a nejnověji i kompletní český katalog indukčních a kapacitních čidel.

Obr. 2.

Katalogový list v tomto případě současně nahrazuje návod k použití v českém jazyce, který je dodavatel povinen poskytnout. Zahrnuje všechny důležité technické parametry určující oblast použití snímače, ať z hlediska projektanta či konstruktéra anebo z hlediska technika údržby, který hledá odpovídající náhradu za poškozený kus. Součástí katalogového listu je i technický výkres snímače.

Souhrnný katalog neobsahuje pouze technické údaje o jednotlivých snímačích. Jeho součástí je i osmistránkový průvodce s informacemi umožňujícími vybrat optimální typ snímače pro zamýšlené použití. V průvodci je např. vysvětlen význam technických parametrů, jako je nominální spínací vzdálenost, zaručená spínací vzdálenost, hystereze, opakovatelnost apod. Současně jsou zde uvedeny i faktory, které mohou hodnoty těchto parametrů negativně ovlivnit. Lze se dozvědět, jak blízko sebe je možné montovat snímače, aby se vzájemně neovlivňovaly. Je zde i kompletní popis všech typů elektrických výstupů, včetně podmínek, za kterých je možné spojovat výstupy do série i paralelně.

Katalog obsahuje technické údaje standardních indukčních snímačů válcových, hranolových, s otvorem i štěrbinových (slotových).

Z nabídky speciálních snímačů přiblížení lze uvést např.:

  • snímače do vyšších teplot,
  • snímače odolné magnetickým polím (pro svařovny),
  • snímače pro rozlišení kovů,
  • spínače se speciálním krytím (IP69),
  • snímače s analogovým výstupem (pro bezdotykové měření vzdálenosti kovového předmětu),
  • snímače odolávající velkým tlakům,
  • snímače pro sledování otáček (např. pro indikaci přetržení hnacího řemenu nebo zastavení pásového dopravníku či ventilátoru),
  • dvojité snímače pro snímání krajních poloh ventilů.

Společnost FCC Průmyslové systémy poskytuje veškeré informační materiály zdarma. Stačí tedy napsat, zatelefonovat, popř. faxem nebo elektronickou poštou zaslat žádost do kterékoliv kanceláře firmy v Praze, Brně nebo v Ústí nad Labem a vyžádaný katalog bude zájemci obratem bezplatně zaslán. Jako doplněk si lze vyžádat přiložení katalogu v elektronické podobě na CD.

FCC Průmyslové systémy s. r. o.
info@fccps.cz
www.fccps.cz

400 11 Ústí nad Labem, SNP 8, tel.: (047) 277 41 73, fax: (047) 277 21 15
603 00 Brno, Vinařská 1a, tel.: (05) 43 21 56 54, fax: (05) 43 21 56 55
182 00 Praha 8, U Slovanky 3, tel.: (02) 66 05 20 98, fax: (02) 68 80 819