Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Porozumět bezpečnostním systémům je důležité – a nemusí to být složité

číslo 6/2006

Porozumět bezpečnostním systémům je důležité – a nemusí to být složité

Bezpečnostní systémy hrají klíčovou roli při zabezpečení výrobních zařízení a provozů. Ale vybrat ten správný systém a správně jej implementovat, se může zdát velmi náročné: zvolit optimální technické prostředky, zajistit shodu se všemi bezpečnostními normami, a to navíc po celou dobu života zařízení, nejen při běžném provozu, ale i během údržby...

Nyní je zde možnost, jak se naučit správně rozhodnout: on-line výukové kursy firmy Emerson. Kursy, které uvedou své absolventy do tématu bezpečnostních systémů SIS (Safety Instrumented System), jsou dostupné kdykoliv a kdekoliv, kde je přístup k internetu. Zájemci o jejich absolvování tedy nemusejí nikam cestovat a mohou se výuce věnovat v klidu domova nebo své kanceláře. Protože různí lidé mají různé požadavky, nabízí Emerson také různé druhy kursů: od základů SIS v rámci Plantweb University až po podrobné a specializované kursy vytvořené odborníky z oddělení Educational Services.

Obr. 1.

Obr. 1. Plantweb University, téma bezpečnostní standardy

Plantweb University je soubor bezplatných on-line kursů, které seznamují se základními koncepty probíraných okruhů (obr. 1). Témata související se SIS jsou:

  • základní koncepce bezpečnosti,
  • bezpečnostní standardy,
  • návrh a instalace SIS,
  • provoz a údržba SIS.

Celá oblast SIS je rozdělena do jedenácti kapitol. Absolvovat každou z nich trvá přibližně patnáct minut.

Ten, kdo potřebuje načerpat o SIS hlubší znalosti, může si vybrat ze dvou typů kursů: přehledový kurs pro vedoucí pracovníky a členy týmů, jichž se týká problematika SIS, nebo podrobný kurs pro inženýry, kteří SIS navrhují, implementují a spravují. Absolvovat přehledový kurs lze za přibližně šestnáct hodin, podrobnému kursu musí studující věnovat 32 hodin. V obou kursech je možnost konzultací s odborníky z firmy Emerson. Tyto kursy ovšem již nejsou volně a zdarma přístupné.

Informace o kursech lze získat na webových stránkách http://www.emersonprocess.com a http://plantweb.emersonprocess.com/University/. Zájemci o školení „klasickou„ formou, tj. v učebně, mohou kontaktovat české zastoupení společnosti Emerson.

(Bk)