Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Pořadatelé kongresu Achema 2012 zahájili příjem příspěvků

Již nyní mohou autoři zasílat příspěvky na kongres Achema 2012, který se bude konat souběžně se stejnojmenným veletrhem v německém Frankfurtu nad Mohanem ve dnech 18. až 22. června 2012. Pořadatelé určili tři klíčová témata. Prvním tématem jsou biotechnologie a vše, co k nim patří: v současné době především využití biotechnologií ke zpracování energetických plodin a k výrobě bionafty, výroba biopolymerů, biokatalytické reakce a v podstatě celá oblast potravinářské výroby. Druhým tématem je trvale udržitelná procesní výroba se speciálními tematickými okruhy energeticky a materiálově úsporných výrobních procesů, energetické efektivity, vodního hospodářství a recyklace. Třetím tématem jsou materiály. Zde bude zvláštní pozornost věnována materiálům vhodným k ukládání energie, dále moderním materiálům pro nanotechnologie, energetiku a iontovým kapalinám v procesním průmyslu.
 
Více než 900 přednášek kongresu doplní jeden z nejvýznamnějších veletrhů chemického a procesního průmyslu, kde se očekává téměř 4 000 vystavovatelů a 175 000 návštěvníků z celého světa.
 
Uzávěrka přihlášek příspěvků je 31. srpna 2011. Více informací zájemci najdou na http://kongress.achema.de/en/home.

(Bk)