Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Poprvé a společně: veletrhy LaborExpo a ProcesExpo

Veletrh analytické, měřicí a laboratorní techniky LaborExpo, jehož již jedenáctý ročník se uskuteční 5. a 6. června 2024 na výstavišti PVA v Praze-Letňanech, bude poprvé doplněn souběžným veletrhem procesní analytické techniky ProcesExpo. Na jednom místě, po dva dny a pouze jednou za dva roky zde zájemci najdou široký sortiment přístrojů a vybavení pro laboratorní i provozní analýzy.

 

Provozní analytická technika (PAT – Process Analytical Technology) je koncept původně vzniklý v oblasti farmaceutické výroby. Jeho cílem je vnést větší dynamiku do oblasti řízení kvality dávkové výroby. PAT umožňuje tam, kde se dříve prováděly laboratorní analýzy až po skončení výroby produktu, monitorovat kritické provozní parametry a kritické charakteristiky kvality v průběhu celého procesu výroby dané dávky. To by mělo pomoci:

 • zkrátit dobu výrobních cyklů,
 • zabránit odmítnutí šarží po jejich dokončení,
 • umožnit propouštění dávek v reálném čase,
 • zvýšit automatizaci a zlepšit řízení výroby,
 • snížit spotřebu energie a surovin.

Provozní analytická technika ale najde uplatnění i mimo farmacii, zvláště u dávkových výrob – tzn. v potravinářství, ve výrobě kosmetiky a v biotechnologických výrobách. Možnost měřit in-line, přímo v provozních zařízeních, a mít výsledky analýz k dispozici on-line, bez nutnosti zpracování vzorků v laboratoři, je užitečná i v kontinuálních procesech v chemickém průmyslu nebo v energetice.

Mnohdy se klade rovnítko mezi spektroskopické metody, zvláště NIR, realizované analyzátory přizpůsobenými pro provozní měření, a provozní analytickou techniku, ale to není přesné. Zaprvé, nabídka provozních analyzátorů je mnohem širší a je možné vy­užít i data získaná běžnými provozními snímači (např. měření hustoty Coriolisovým průtokoměrem). Zadruhé, PAT nejsou jen snímače a analyzátory, ale jejich důležitou součástí jsou také nástroje pro zpracování dat a jejich analýzu, včetně pokročilých nástrojů statistických analýz a využití umělé inteligence, a nástroje pro regulaci a optimalizaci procesů na základě výsledků těchto analýz.

Nový veletrh ProcesExpo nabídne široký sortiment produktů nejvýznamnějších domácích i zahraničních výrobců průmyslových analyzátorů a snímačů pro provozní analýzu plynů, kapalin a sypkých látek.

V jeho nomenklatuře jsou:

 • průmyslové analyzátory pro procesní analýzu plynů, kapalin a sypkých látek,
 • procesní měřiče a senzory,
 • automatické vzorkovače,
 • procesní zapisovače, převodníky a záznamníky,
 • počítačové nástroje pro návrh systémů PAT,
 • software pro sběr a zpracování dat,
 • kalibrace, QA, servisní služby, uvedení do provozu,
 • literatura, informační zdroje, školení.

Více informací o novém veletrhu, určených nejen pro potenciální návštěvníky, ale i pro firmy, které by se akce chtěly zúčastnit aktivně, zájemci najdou na https://laborexpo.cz/cs/procesexpo.

 

(Bk)