Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Ponorné sondy k měření polohy hladiny v zemědělských provozech

K základním prioritám společnosti ifm electronic patří vývoj výrobků pro širokou paletu úloh a pro specifické podmínky prostředí. Jednou z náročných oblastí jsou zemědělské provozy. Snímače této firmy se zde používají k identifikaci polohy hladiny ve vrtech, v nádržích silně znečištěných odpadních vod, v přečerpávacích stanicích, vodojemech apod.

 
V nabídce hladinoměrů jsou ponorné sondy typu PS s piezorezistivní měřicí buňkou, které pracují na principu měření hydrostatického tlaku. Pro měření tlaku nad hladinou je určena kapilární trubice, která prochází připojovacím kabelem sondy. Hlavice sondy je z korozivzdorné oceli, má čelní ochrannou krytku s ochranou měřicí membrány, ale současně jsou v ní dostatečně velké vstupní otvory. Pro náročná prostředí se používají sondy s kabelem, jehož plášť je z FEP. Napájecí napětí je 10 až 30 V DC, výstup je analogový 4 až 20 mA. Rozsahy měření jsou do 25, 60 a 100 kPa.
 
Celý sortiment sond řady PS zájemci najdou na www.ifm.com/cz v sekci Procesní senzorika/Tlakové senzory/Sondy úrovní.
 

ifm electronic, spol. s r. o., tel.: +420 267 990 211, info.cz@ifm.com, www.ifm.com/cz