Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Ponorná chladicí zařízení pro chlazení řezných kapalin

číslo 8/2006

Ponorná chladicí zařízení pro chlazení řezných kapalin

Zařízení pro nepřímé chlazení od firmy Rittal jsou díky mimořádně hospodárnému způsobu realizace široké škály typů chlazení předurčena k řešení složitých úkolů. Své uplatnění najdou především v průmyslu např. při chlazení rozváděčových skříní pomocí výměníků vzduch – voda, částí strojních zařízení pro obrábění (chlazení motorů, vřeten, plášťů svařovacích hlavic, lisovacích forem atd.), obráběcího či obráběného materiálu a rovněž i ke chlazení řezných kapalin.

Ponorná chladicí zařízení byla firmou Rittal vyvinuta speciálně pro chlazení zvláště problematických kapalin, jakými jsou řezné emulze a oleje. Tato média se již nemusí chladit pouze v deskovém výměníku. Je zapotřebí systém, který bude schopen bezproblémově pracovat i s částečným znečištěním bez obav ze zanášení výměníku nebo celého chladicího systému.

Obr. 1. Obr. 2.

Obr. 1. Výparník chladicího zařízení
Obr. 2. Rozváděč s konektory Harting

Ponorná chladicí zařízení využívají jednoduchý princip přenosu tepla přes výparník umístěný ve velké sběrné nádrži, kterou lze velmi snadno udržovat. Výparník, vyrobený z vysoce odolného korozivzdorného materiálu, tvoří spirálovitě uspořádané trubky s velkým počtem smyček (obr. 1), přes které prochází chlazené médium a předává tím chladicímu médiu teplo vzniklé při výrobě. Uprostřed výparníkových trubek je umístěno míchadlo, které víří husté médium. Víření média urychluje a zefektivňuje přenos tepla.

Efektivní rozložení vnitřních částí minimalizuje rozměry zařízení a zmenšuje jeho hmotnost.

Obr. 1.

Obr. 3. Filtr vnějšího cirkulačního obvodu

U firmy Rittal je bezpečí na prvním místě, proto jsou řídicí a jisticí zařízení umístěna v malém rozváděči se stupněm krytí IP65. Ostatní elektrická zařízení jsou proti vlivu prostředí chráněna krytím stupně IP44, popř. IP54.

Samozřejmostí se stalo jištění všech motorů; na vyžádání lze jednotku dodat i s konektory požadovanými zákazníkem (např. od společnosti Harting, obr. 2).

Vzhledem k častému používání v průmyslových prostorech jsou uvedené jednotky standardně dodávány s kovovými filtry pro vnější cirkulační okruh (obr. 3). Tyto filtry jsou zvláště vhodné do prostředí s vysokým obsahem olejových par v ovzduší. Údržba filtrů je velmi jednoduchá – spočívá v omytí vodou a saponátem – a v porovnání s častou výměnou standardních vložek z plastových vláken i cenově výhodná.

Chladicí výkony jsou od 2,4 do 77,9 kW. Na vyžádání lze jednotky dodat s celou škálou zákaznických úprav, počínaje speciální barvou a konče regulací určenou pro venkovní prostředí. Nový druh chladicích zařízení nejen přinese uživatelům úspory nákladů na instalaci a provoz, ale zároveň s tímto zařízením získají jistotu velké spolehlivosti a bezpečí pro obsluhu zařízení. Další informace viz adresa v inzerátu na této straně.

Jiří Nepraš,
Rittal Czech, s. r. o.

Rittal Czech, s. r. o.
Ke Zdibsku 182
250 66 Zdiby u Prahy
tel.: 234 099 000
fax: 234 099 099
e-mail: info@rittal.cz
http://www.rittal.cz