Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Pomozte dětem a Schneider Electric

číslo 12/2006

Pomozte dětem a Schneider Electric

Společnost Schneider Electric uzavřela se sbírkovým projektem Pomozte dětem smlouvu o generálním partnerství. Projekt Pomozte dětem již devátým rokem podporuje děti s výchovnými a vývojovými problémy, děti žijící mimo rodinu, týrané děti, děti s tělesným, duševním nebo smyslovým postižením, děti ohrožené drogovou závislostí nebo děti žijící v nepříznivých životních podmínkách. Společnost Schneider Electric od roku 2000 věnovala na konto sbírky celkem přes 1,3 milionu korun. Na tomto příspěvku se podílí jak samotná společnost, tak její zaměstnanci.

Společnost Schneider Electric se zároveň stala hlavním zakládajícím členem klubu Záchranný kruh. Posláním tohoto klubu je sdružovat dárce a přátele projektu Pomozte dětem, přičemž cílem je zvýšit veřejný zájem o tento projekt a vytvořit zázemí pro jeho celoroční provoz a rozvoj.
[Tisková zpráva Schneider Electric, září 2006.]

(ed)