Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Pokročilé technologie v řízení a rozvoji českých měst a obcí

Seminář Pokročilé technologie v řízení a rozvoji českých měst a obcí se uskuteční ve čtvrtek 5. prosince 2019 (8:45 až 16:00) v prostorách budovy G Technické univerzity v Liberci (Studentská 2). Vstup je zdarma. Navazuje na seminář Chytré technologie, který se letos v lednu rovněž konal na půdě Technické univerzity v Liberci (TUL). Organizuje jej Národní klastrová asociace ve spolupráci s Fakultou mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Fakultou strojní a Fakultou umění a architektury TUL. Seminář je určen především pro zastupitele a vedoucí představitele měst a obcí, odborů strategického rozvoje měst a firem, výzkumných institucí, škol a pracovníkům IT. Podrobný program semináře a možnost přihlásit se je na adrese: http://nca.cz/cs/pokrocile-technologie-v-rizeni-ceskym-mest-a-obci. Účastníci semináře budou seznámeni s nově připravovanou akreditací studijní specializace Chytré technologie, na které se podílejí všechny tři uvedené fakulty TUL.     

(šm)