Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Pokročilé pohony a fluidní technika na Hannover Messe

Průmyslový veletrh Hannover Messe poskytne ve dnech 17. až 23. dubna prostor pro přibližně 4 000 vystavovatelů z oborů strojírenství, elektrotechnika a automatizace a energetika. Cílem je představit zejména obory, které urychlí digitální transformaci průmyslu, jako jsou automatizace, řízení pohybu a pohony. Jejich řešení přispějí k výrobě, která bude efektivní, odolná a nezatěžující životní prostředí.

 

Pohony a fluidní technika jsou hybnou silou inovací

Vzhledem ke zdražování energií a surovin a narušeným dodavatelským řetězcům musí společnosti zlepšovat svou účinnost a snižovat náklady na energii, aby zůstaly konkurenceschopné, což následně povede ke snížení jejich uhlíkové stopy.

Podle Jochena Köcklera, předsedy představenstva Deutsche Messe, jsou digitalizace, umělá inteligence a využívání vodíku velmi významné ve snahách o lepší efektivnost a snížení emisí CO2. Za motory inovací na veletrhu Hannover Messe označuje Köckler společnosti z oblasti pohonů a fluidní techniky.

Významné proměny v technickém řešení pohonů a fluidních (pneumatických a hydraulických) zařízení přispívají k účinnému využívání zdrojů. Navzdory četným globálním obtížím vykazují sektory pohonů a fluidní techniky vynikající hospodářské výsledky. Pomocí digitalizace hledají společnosti v obou odvětvích nové udržitelné přístupy pro zákazníky.

 

Úspěšný rok 2022

Společnosti seskupené v profesních sdruženích zaměřených na pohony a fluidní techniku v Německu se mohou ohlédnout za úspěšným rokem 2022, kdy se mohly opřít o trvale velké objemy objednávek. Obrat v oblasti fluidní techniky dosáhl přibližně 9,5 miliardy eur a v oblasti pohonů téměř 18 miliard, což jsou rekordní čísla. Navzdory náročným podmínkám vzrostly tržby v hydraulické technice nominálně o více než 10 % na přibližně 6,5 miliardy eur ve srovnání s již tak vynikajícím předchozím rokem. V pneumatice tržby o něco málo přesáhly 3 miliardy eur, což rovněž představuje nominální nárůst zhruba o 10 % ve srovnání s rokem 2021. Technika pohonů zaznamenává krátkodobý nominální nárůst tržeb o necelých 12 %.

 

V roce 2023 se očekává mírný nárůst

Je těžké předpovídat vývoj pro rok 2023. Příjem objednávek ke konci loňského roku poněkud klesl, navíc je třeba vzít v úvahu i srovnávací základnu velmi dobrého předchozího roku, kdy jsou také sklady některých zákazníků plné. Celkově výkonná rada sdružení VDMA pro fluidní techniku letos očekává nominální růst tržeb v tomto odvětví o 2 % (hydraulika i pneumatika shodně o 2 %).

Obor má však stále těžkosti s dodávkami surovin a energií, rostoucími náklady, inflací i narušenými dodavatelskými řetězci a nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Podle bleskových průzkumů sdružení VDMA se tyto nesnáze postupně řeší, ale potíže s dodavatelskými řetězci zůstanou určující zátěží. Ještě větší komplikací bude i nadále nedostatek kvalifikovaných pracovníků, který více než 80 % firem považuje za existenční problém budoucnosti.

Sdružení VDMA (reprezentující 2 500 německých a evropských společností působících ve strojírenství a provozním inženýrství) přichází s četnými iniciativami, jako jsou nadace Young Talent Foundation, informační portál Talentmaschine (talentmaschine.de), veletrh mladých talentů Tech Talents apod.

 

Indonésie – velké možnosti do budoucna

Mnoho společností se zaměřuje na trhy v Číně a zemích jihovýchodní Asie. Letošní partnerská země Hannover Messe, Indonésie, zatím hraje poměrně malou roli jako obchodní partner pro sektory fluidní techniky a pohonů. V sektoru fluidní techniky dosahuje export 20 milionů eur (40. místo v exportním žebříčku) a v oblasti pohonné techniky 39 milionů eur (44. místo v exportním žebříčku).

Ovšem Indonésie je čtvrtou nejlidnatější zemí světa a je také bohatá na suroviny, takže představuje velké možnosti pro společnosti v oborech fluidní a pohonné techniky. Mnohé z nich plánují vstup na nové trhy mimo Čínu. Vývoj závisí především na tom, jak se Indonésii v budoucnu podaří vedle zemědělského průmyslu, stavebnictví a trhu se surovinami rozvinout i strojírenský sektor.

 

Volné vstupenky pro naše čtenáře

Našim čtenářům můžeme nabídnout bezplatnou vstupenku na veletrh, kterou získají po zadání kódu yWKCa na webu pořadatele www.hannovermesse.de/en/application/registration/ticket-registration/.

(ev)

 

Obr. 1. Průmyslový veletrh Hannover Messe přitahuje velkou pozornost odborné veřejnosti