Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Pokročilá technika pro vodohospodářství oceněna v soutěži Zlatá Vod-Ka 2023

Dvaadvacátý ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy Vodovody – Kanalizace (Vod-Ka) proběhl ve dnech 23. až 25. května 2023 ve dvou halách výstaviště PVA Praha-Letňany a také na přilehlé výstavní ploše. Z důvodu pandemiie covidu-19 se předchozí ročník uskutečnil před čtyřmi lety, což znamená, že dvouletá periodicita byla porušena. I to mohlo přispět k nebývalému zájmu o letošní akci.

 

Na veletrhu Vod-Ka se setkávají provozovatelé vodovodů a kanalizací, zástupci komunální sféry, stavební a poradenské firmy s dodavateli techniky pro vodohospodářství. Na výstavišti našli návštěvníci vše, co je třeba pro výstavbu a údržbu vodovodních a kanalizačních sítí, jako jsou potrubí, tvarovky a armatury, ale také čerpací technika nebo zařízení pro bezvýkopovou výstavbu a opravy vodovodních a kanalizačních sítí. Významný podíl měli vystavovatelé měřicí, regulační a řídicí techniky, geografických a informačních systémů, měřicí, kontrolní a laboratorní techniky a systémů a přístrojů pro monitorování a vyhodnocování stavu vodovodní a kanalizační sítě.

V rámci 22. ročníku mezinárodní výstavy Vod-Ka 2023 se konala již tradiční soutěž s názvem Zlatá Vod-Ka 2023. Do soutěže bylo přihlášeno šestnáct exponátů a nominaci získalo šest z nich. Ty pak prošly drobnohledem odborné komise, která rozhodla o ocenění tří nejlepších.

První místo obsadila multiparametrová měřicí sonda kvality vody Proteus výrobce Proteus Instruments, kterou na letošní výstavě Vod-Ka vystavovala firma Novast Automation, s. r. o. Moderní monitorovací platforma dokáže s minimální údržbou spolehlivě monitorovat zejména biochemickou spotřebu kyslíku (BOD) a rozpuštěného organického uhlíku (DOC). Sonda je navíc schopna vyhodnocovat online přítomnost koliformních bakterií a bakterií E. coli. Pro měření dalších požadovaných parametrů může být osazena celkem až třinácti senzory.

Ocenění v soutěži Zlatá Vod-Ka dále získal elektrický frézovací robot pro čištění a monitorování kanalizace, který vyrábí Raush Rehab a na akci byl vystavován společností DISA, s. r. o. Vozidlo Rausch Rehab lze použít nejen k inspekci, ale i pro robotické frézování kanalizačního potrubí. Vozidlo má bateriový pohon a dosah práce může být až 250 m. Pro řízení tohoto vozidla o hmotnosti do 3,5 t stačí řidičský průkaz skupiny B.

Na třetím místě se umístil model upgradovací stanice biometanu Memgas, kterou vyrábí Česká voda – MEMSEP, a. s., Česká republika a jeho vystavovatelem byla společnost Veolia Česká republika, a. s. Stanice umí vyčistit kalový plyn (biometan) na 95 % obsahu CH4. Pracuje na principu membránové separace plynných složek z bioplynu v důsledku rozdílné rychlosti permeace membránou. 

(ev)

 

Obr. 1. Měřicí sonda kvality vody Proteus (zdroj: Novast Automation)

Obr. 2. Frézovací robot Rausch Rehab pro čištění a sledování stavu kanalizačního potrubí (zdroj: Rausch Rehab)