Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Pokročilá diagnostika po sběrnici Foundation Fieldbus

Organizace Fieldbus Foundation oznámila, že zaregistrovala první zařízení s rozhraním Foundation Fieldbus (FF) s vestavěnými pokročilými diagnostickými funkcemi. Účelem nových požadavků na registraci je podpořit standardizaci způsobu, jakým provozní přístroje předávají své diagnostické údaje do nadřazených počítačů a do nástrojů pro správu výrobního zařízení v rámci automatizačních systémů.
 
Prvními výrobci přístrojů s rozhraním FF H1 (31,25 kb/s), kteří absolvovali proces registrace provozních diagnostických funkcí, jsou Yokogawa (výkonný provozní indikátor) a FCI-Fluid Components International (tepelný hmotnostní průtokoměr). Předmětem ověřování při registraci je shoda daného přístroje s novým profilem pro přenos údajů pro pokročilou diagnostiku sestaveným organizací Fieldbus Foundation nad standardním protokolem FF, v souladu s doporučením NAMUR NE107 (Diagnostics Profile Specification FF-912). Nový profil je určen pro všechny systémy využívající metodu elektronického popisu zařízení (EDD). Přístroje pro sběrnici FF musí před vstupem do procesu ověření svých pokročilých diagnostických funkcí projít standardními testy interoperability s použitím nástroje ITK (Interoperability Test Kit) v jeho právě vydané aktuální verzi ITK 6.0. Další informace včetně úplného seznamu registrovaných produktů pro sběrnici FF jsou dostupné na webových stránkách organizace Fieldbus Foundation (www.fieldbus.org).
[Tisková informace Fieldbus Foundation, 2. listopadu 2010.]

(sk)