Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Pokles výroby a prodeje průmyslových robotů v USA

Americká asociace pro robotiku RIA (Robotic Industries Association, www.robotics.org) byla založena v roce 1974 a v současnosti zastupuje více než 275 severoamerických firem (z USA a Kanady), včetně renomovaných výrobců robotů, dodavatelů komponent, systémových integrátorů, koncových uživatelů, výzkumných pracovišť a poradenských firem. Statistické zprávy o situaci v oboru robotiky, které RIA pravidelně vydává, jsou založeny na údajích, které jí dodaly členské firmy reprezentující podle odhadu asi 90 % severoamerického trhu. V březnu 2009 RIA uveřejnila svou poslední výroční zprávu o situaci na severoamerickém trhu s průmyslovými roboty v uplynulém roce, poznamenaném již začínajícím hospodářským poklesem.
 
Podle uvedené zprávy klesly nákupy nových robotů americkými výrobci v roce 2008 v porovnání s rokem 2007 o 21 % v počtu dodaných robotů a asi o 16 % ve fakturovaných cenách v dolarech. Největší propad nastal ve čtvrtém čtvrtletí 2008, kdy počet prodaných robotů oproti stejnému období předchozího roku klesl o 26 %, a tržby v dolarech dokonce o 33 %. Američtí výrobci objednali v roce 2008 celkem 12 557 nových průmyslových robotů v hodnotě 894,9 milionu USD, zatímco v předchozím roce to bylo ještě 15 856 robotů v hodnotě 1,07 miliardy USD. Připočte-li se k tomu ještě 1 552 průmyslových robotů dodaných na export, bylo v Severní Americe v roce 2008 vyrobeno celkem 14 109 průmyslových robotů v celkové ceně 979,4 milionu USD, což znamená oproti roku 2007 pokles o 18 % v počtu vyrobených kusů a o 15 % v tržbách v dolarech.
 
Podle viceprezidenta asociace J. A. Burnsteina byl rok 2008 pro členy RIA mimořádně obtížný a nesmírně těžký bude i rok 2009, protože výrobci na celém světě se musí potýkat s důsledky globální ekonomické recese. Investiční výdaje prudce klesly zejména v automobilovém průmyslu, který byl dosud v Americe tradičně největším odběratelem průmyslových robotů. Například v roce 2008 klesly dodávky výrobcům automobilů a jejich subdodavatelům v Severní Americe o 37 % v počtu dodaných robotů a o 32 % ve fakturovaných cenách v dolarech.
 
Přes současné potíže amerického automobilového průmyslu však podle názoru odborníků RIA existuje důvod k optimismu. V době rostoucích nákladů na energii a vzrůstajících obav veřejnosti ze znečišťování životního prostředí a oteplování zemského klimatu očekávají, že rychle poroste poptávka po malých, levných, hospodárných a ekologických automobilech s malými provozními náklady a automobilový průmysl se na tuto situaci bude muset připravit. Aby splnili požadavky zákazníků, budou výrobci aut nuceni své podniky restrukturalizovat, modernizovat a urychlit zavádění výroby nových modelů s menší spotřebou a redukovanými emisemi skleníkových plynů. To bude vyžadovat velké investice do výrobních prostředků, na kterých se bude významně podílet také robotika a průmyslová automatizace.
 
Navíc existuje ještě další důvod k optimismu, jímž je velmi dobrý obchodní výsledek roku 2008 v dodávkách průmyslových robotů do odvětví mimo automobilový průmysl. Ty vzrostly v roce 2008 oproti roku 2007 o 9 % v počtu prodaných kusů a o 7 % v tržbách v dolarech. Největší nárůst byl zaznamenán v podnicích polovodičového, elektronického a fotonického průmyslu, kde počet dodaných robotů vzrostl o 63 % a tržby v dolarech o 55 %. Dodávky do plastikářského a gumárenského průmyslu vzrostly o 39 % v počtu kusů a o 12 % v tržbách v dolarech. Podobně dodávky robotů do potravinářského průmyslu a výrobcům spotřebního zboží vzrostly meziročně o 30 % v počtu jednotek a o 51% v tržbách. Poprvé za 25 let, co RIA shromažďuje statistické údaje o prodeji průmyslových robotů, překročily tržby za roboty dodané mimo automobilový průmysl tržby za dodávky do automobilového průmyslu. Z celkového počtu dodaných robotů připadalo v roce 2008 asi 51 % na automobilový průmysl a 49 % na ostatní průmyslová odvětí. To je dobrý signál, který potvrzuje, že se výrobcům a prodejcům daří získávat zákazníky ze stále nových oblastí použití robotů.
 
Asociace RIA odhaduje, že v USA je v současné době v provozu asi 186 000 průmyslových robotů, čímž Spojené státy zaujímají druhé místo ve světě v počtu používaných průmyslových robotů, hned za Japonskem. V celém světě je nyní v provozu více než jeden milion průmyslových robotů, přičemž země s rychle se rozvíjejícími národními ekonomikami, jako jsou Čína a Indie, velmi dynamicky zvyšují své investice do robotiky a snaží se dohnat průmyslově vyspělé země. Přes finanční krizi jsou ve světě stále velké příležitosti pro další využití robotiky. Potřeba zvyšovat produktivitu, zlepšovat kvalitu produktů, zkracovat termíny dodávek, pružně a rychle reagovat na přání zákazníků – tyto požadavky nezmizí, když klesá výroba v důsledku recese. Jejich význam v této době naopak často roste.
[North American Robot Orders fall 21 % in 2008. RIA’s annual statistics report, March 2009.]

Kab.