Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Pokles objemu objednávek obráběcích a tvářecích strojů v Německu

Německé sdružení výrobců obráběcích a tvářecích strojů VDW hlásí za druhé čtvrtletí 2019 pokles objednávek o 22 % ve srovnání se stejným obdobím minulého roku, přičemž objem objednávek ze zahraničí se snížil o 18 % a domácí objednávky poklesly o 28 %. Za celé první pololetí 2019 je pokles o 21 % – v tomto případě byl pokles objemu zahraničních objednávek 23 % a domácích 19 %.

Výkonný ředitel VDW Wilfred Schäfer podotýká, že počet objednávek se srovnává s rekordním rokem 2018, pokles byl proto očekáván.

Obor výroby obráběcích a tvářecích strojů v Německu není imunní proti faktorům, které ve světové ekonomice vytvářejí mnoho turbulencí. „Jsme na stejné lodi s jinými významnými mezinárodními dodavateli. Objednávky obráběcích strojů zkolabovaly po celém světě. Mnohé země nyní budou muset zaplatit za téměř každodenní spory vedené jejich politickými představiteli,“ uvedl Schäfer.

Výrobci obráběcích a tvářecích strojů jsou dodavatelé fixních aktiv, a proto jsou silně závislí na snížení poptávky z takových průmyslových oborů, jako jsou strojírenská výroba a automobilový průmysl. Speciálně automobilový průmysl je vystaven dlouhodobému období nejistoty v důsledku nejistého procesu přechodu na nové druhy pohonů, a proto omezuje investice.

Evropa si vede o něco lépe než jiné regiony. Objednávky ze zemí EU za první pololetí poklesly jen o 5 %, zatímco ze zemí mimo EU o 28 % (pozn. red.: pro ČR jsou k dispozici zatím jen údaje za první čtvrtletí 2019: pokles exportu z Německa do ČR byl za první čtvrtletí 3 % na celkový objem 91,7 mil. eur, pokles importu z ČR do Německa o 6 % na 54,5 mil. eur).

V oboru tvářecích strojů, které tvoří zhruba čtvrtinu celého objemu trhu obráběcích a tvářecích strojů, je situace trochu jiná. Ve druhém čtvrtletí 2019 vzrostl počet objednávek u německých výrobců ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 1 %: počet objednávek z Německa přitom poklesl o 13 %, ale o 11 % se zvýšil počet objednávek ze zahraničí. Za celý půlrok už čísla nejsou tak optimistická: pokles objednávek je celkově o 8 %, přičemž objednávky z Německa poklesly o 13 % a ze zahraničí o 4 %.

[Tiskové zprávy a statistické údaje VDW; 14. 8. 2019.]

(Bk)

Obr. 1. Objem přijatých objednávek v Německu v oboru obráběcích a tvářecích strojů