Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Pohony značky SSD

Pohony značky SSD

V oblasti řízených pohonů se již od roku 1974 objevuje nepřehlédnutelná značka – SSD. Výrobní firma SSD (Shackleton System Drives), která určitou dobou vystupovala jako součást koncernu Eurotherm pod značkou Eurotherm Drives, se v roce 2004 následně vrátila na trh jako samostatná značka SSD Drives. Nyní je součástí velkého nadnárodního koncernu a její označení je Parker SSD Drives Division. Na český trh její produkty dodává firma E-Therm.

Ve výrobním programu firmy SSD jsou stejnosměrné i střídavé pohony vhodné i pro nejnáročnější průmyslové úlohy. Sortiment doplňují servopohony a jim odpovídající servomotory.

Stejnosměrné pohony

Řídicí jednotky Integrator Series 590+ dokážou ovládat velké stejnosměrné pohony o proudech kotvou od 15 do 2 700 A. Hlavní částí řídicí jednotky jsou tyristorové regulátory, pracující v čtyřkvadrantovém (popř. ve variantě 591+ ve dvoukvadrantovém) režimu. Napájecí napětí je třífázové, podle typu od 110 do 690 V.

Obr. 1.

Obr. 1. Sortiment měničů pro střídavé motory (vlevo) a regulátorů pro stejnosměrné motory (vpravo)

K dispozici je množství aplikačního softwaru. Jako standard jsou jednotky 590+ vybaveny např. regulátorem navíjení, jenž je důležitý pro použití pohonů u papírenských, tiskařských nebo textilních strojů. Pomocí funkčních bloků lze přímo v pohonu naprogramovat základní řídicí algoritmy. Možnosti použití dále rozšiřují konfigurovatelné vstupy a výstupy. K dispozici jsou též komunikační rozhraní, volitelně pro Modbus, Profibus a DeviceNet.

V sortimentu firmy SSD jsou dále regulátory pro DC motory řad 506, 507, 508, 512 až 514, určené pro jednofázové napájení a zvláště vhodné pro motory s permanentními magnety a pro derivační motory. Proud kotvy může být podle typu od 6 do 32 A.

Střídavé pohony

Pohony „klasických“ střídavých motorů (pumpy, ventilátory, pohony pásů a dopravníků, výrobní stroje) jsou dnes již většinou řízeny měniči frekvence. Společnost SSD nabízí řídicí jednotky s měniči frekvence tří typových řad.

Nejjednodušší jsou měniče 650 a 650 V s možností jednoduchého nastavení pro různé úlohy: ovládání analogovým signálem, ovládání signály přidej/uber, nastavení rychlosti volené pomocí kombinace digitálních vstupů, PI regulace, ovládání externím signálem nebo ruční. Displej s klávesnicí pro ovládání a nastavení je standardně umístěn přímo na měniči, ale je možné zvolit variantu s oddělenými ovládacími prvky (typicky pro montáž do dveří rozváděče).

Pokročilejší řada Integrator Series 690+ má volně konfigurovatelnou vnitřní strukturu (skalární nebo vektorové řízení, bezsenzorové řízení nebo řízení v uzavřené smyčce) a k dispozici jsou bloky pro výpočet průměru navíjení, regulaci podle tahu a mnoha dalších úloh. Zavedení zpětné vazby od snímače polohy a digitální komunikace (Modbus, Profibus, DeviceNet) je řešeno pomocí modulů. Pro jednoduché úlohy lze i bez nastavení z počítače vyvolat některou z předem nastavených aplikací, složitější úlohy lze programovat s využitím funkčních bloků. Velkou výhodou je to, že nástroje pro programování, nastavení parametrů a komunikaci jsou shodné jako u řídicích jednotek stejnosměrných pohonů 590+.

Nejnovější řada měničů 890+ je určena pro náročné úlohy, vyžadující rychlou komunikaci mezi několika měniči pomocí rozhraní FireWire. Tyto měniče mohou být zapojeny na společné stejnosměrné napájecí sběrnici s jedním „vstupním“ modulem pro připojení ke klasickému třífázovému rozvodu.

Dodávky a služby

Již více než deset let dodává regulátory pro stejnosměrné motory a měniče pro střídavé motory od společnosti SSD na český trh firma E-Therm, a. s. Ta zajišťuje nejen dodávku potřebných pohonů na základě analýzy potřeb zákazníka, ale také servis, a to včetně oprav starších přístrojů, dodaných v rámci linek a celků od jiných dodavatelů. Společnost E-Therm realizuje též celkové projekty od návrhu, přes plán projektu, montáž, včetně dodávky rozváděčů a kabeláže, až po uvedení do provozu a oživení.

(E-therm, a. s.)

E-therm, a. s.
Kubišova 1382/38
182 08 Praha 8
tel.: 266 199 711
fax: 266 199 722
e-mail: etherm@etherm.cz
http://www.etherm.cz