Aktuální vydání

celé číslo

12

2019

Automatizace v energetice a pro efektivní využívání energie

Bezpečnost strojů a zařízení, bezpečnostní PLC moduly

celé číslo

Pohled na trh strojového vidění v Japonsku

Pohled na trh strojového vidění v Japonsku

Již dlouho je v našem podvědomí Japonsko zemí, jejíž vyspělý průmysl je založen na dovozu surovin, ze kterých vyrábí finální produkty špičkové technologické úrovně a vyváží je do celého světa. A tak je jenom přirozené, že se zde velmi intenzivně rozvíjí také průmysl prostředků pro strojové vidění (machine vision), bez nichž si dnes nelze moderní průmyslovou výrobu vůbec představit.

V tomto článku je předložen pohled na trh pro japonské domácí systémové integrátory a koncové uživatele očima pana Naoyuki Kaniho, dnes ředitele společnosti Japan F. A. System Corporation, který se již mnoho let zabývá analýzou trhu v tomto odvětví.

Japonský trh prostředků pro strojové vidění má celkový objem téměř 1,5 mld. USD. Na japonském trhu působí více než dvě stě převážně malých a středně velkých podniků, ale pouze několik málo největších firem (Matsushita, Omron aj.) se může pochlubit ročním objem prodeje větším než 20 mil. USD. Z celkového objemu trhu připadá asi 200 mil. USD (14 %) na snímací kamery a z toho asi čtvrtina na řádkové snímací kamery. Barevné snímací kamery představují v Japonsku téměř 40 % trhu kamer, ale podíl čistě barevného zpracování obrazů je menší než 10 %; všechny ostatní kamery jsou používány v kombinaci s černobílým snímáním a zpracováním. Podílem asi 70 % vedou v současné době digitální kamery výrazně nad analogovými kamerami, jejichž význam postupně klesá.

Zajímavé příklady použití

V Japonsku se využívá strojové vidění převážně pro kontrolu dílů a pro přesné měření v technicky náročných výrobních procesech, např. při výrobě plochých displejů LCD, při výrobě polovodičových součástek nebo přesných komponent v jemné mechanice. Tyto aplikace, které vyžadují submikronovou přesnost, pokrývají zhruba 70 % celého trhu. Pro představu je možné uvést, že např. inspekční stroj pro použití ve výrobě plochých displejů obsahuje 25 inteligentních snímacích digitálních kamer a jeho cena se pohybuje okolo 2 milionů USD.

Jiný zajímavý příklad použití je z oboru jemné mechaniky. Většina hlaviček pro inkoustové tiskárny se vyrábí v Japonsku a odtud se dodávají výrobcům tiskáren na celém světě. Pro zajištění vysoké kvality tisku musí být hlavičky a zejména jejich inkoustové trysky vyrobeny s velkou přesností a s dokonale hladkým povrchem. Používá se k tomu speciální mechanický proces, jehož všechny kroky je nutné opticky kontrolovat se submikronovou rozlišovací schopností. Inspekční stroj s kamerovým systémem se speciální optickou soustavou snímá obrazy otvorů v jednotlivých řezech a výkonný procesor z nich skládá trojrozměrný obraz. Kamera využívá snímací prvek CMOS s dynamickým řízením citlivosti.

Podpora strojového vidění

V Japonsku působí několik organizací, které podporují rozvoj strojového vidění a jeho používání v praxi. Především je to nejstarší společnost pro podporu průmyslu strojového vidění v Japonsku IAJ (Imaging Association Japan), která existuje již téměř třicet let. Sdružuje všechny zájemce o strojové vidění ze všech oblastí průmyslu, veřejné správy, zdravotnictví atd. Společnost IAJ podporuje pořádání obchodních výstav ITE Show (International Technical Exhibition) a Image Sensing Show, které se konají každoročně v prosinci a v červnu ve městě Jokohama. V průběhu těchto výstav také uděluje prestižní ocenění za nejlepší použití prostředků pro strojové vidění v příslušném roce. Protože v Japonsku, podobně jako v Evropě, zájem o návštěvu tradičních veletrhů a obchodních výstav v poslední době klesá, IAJ začala pořádat také pracovní semináře zaměřené na seznámení se s novými produkty pro strojové vidění. Zájemci zde mají příležitost naučit se od špičkových odborníků, jak využívat nejnovější technické prostředky a pracovní metody. Zájem o účast na těchto pracovních seminářích v Japonsku roste. Velmi oblíbené jsou také konzultační stánky společnosti IAJ na různých prezentačních akcích, kde si mohou zákazníci vyžádat pomoc a radu od zkušených odborníků z různých firem a konzultovat s nimi, jak nejlépe řešit své úlohy strojového vidění.

Druhou významnou organizací je sdružení výrobců prostředků pro strojové vidění JIIA (Japan Industrial Imaging Association), které zahájilo svou činnost v březnu roku 2006. JIIA je oficiální japonská zájmová organizace, jejímiž členy je v současné době asi padesát výrobních podniků. Tato nová organizace je velmi aktivní a hned po svém založení zahájila činnost v mnoha pracovních podskupinách, zabývajících se např. průzkumem trhu, standardizací apod. Několik pracovních podskupin se speciálně věnuje standardizaci kamerových systémů a jejich rozhraní. Tyto podskupiny již také navázaly pracovní kontakt s americkou asociací AIA (Automated Imaging Association) a s evropskou EMVA (European Machine Vision Association), přičemž cílem je zajistit úplnou kompatibilitu japonských, amerických a evropských produktů.

[KANI, N.: A look at the Machine Vision Market in Japan. Inspect, říjen 2006, 7, č. 3, s. 9–11.]

Kab.