Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Pohled na budoucnost průmyslové výroby

Dne 25. září 2014 se v německém Esslingenu konala třináctá mezinárodní tisková konference společnosti Festo. Současně bylo slavnostně otevřeno nové školicí středisko společnosti Festo a novináři měli možnost zavítat do výzkumného centra lithium-iontových baterií ZSW v Ulmu.

 

Industrie 4.0

Jedním z hlavních témat tiskové konference byl německý projekt tzv. chytrých továren Industrie 4.0. Ve svém úvodním příspěvku o něm hovořil Eberhardt Veit, předseda představenstva společnosti Festo AG & Co. KG: „Projekt Industrie 4.0 pokládáme za vysoce interdisciplinární projekt zaměřený na budoucnost a spolupracujeme na něm se svými partnery z průmyslu i z vědecké sféry. Festo se mj. angažuje v mnoha společných výzkumných projektech, jež se týkají různých aspektů budoucnosti průmyslové výroby. Důležitý však není jen technický rozvoj, ale také to, jakou roli budou hrát v budoucnosti v průmyslových podnicích lidé a jak podniky připravují své zaměstnance na koncepční změny výroby.“
 
Odborníci společnosti Festo předpokládají, že klasická automatizační „pyramida“ dozná zásadních změn: funkce z horních pater pyramidy se posunou směrem dolů. Jinými slovy, komponenty v nižších partech pyramidy získají schopnost samy plnit úkoly zaslané shora. Inteligentní komponenty budou mít více funkcí, aby mohly aktivně podporovat výrobní procesy: od autarkního napájení až po autodiagnostické funkce. Rozhodující roli zde budou hrát informační systémy: vizí je systém plně propojených komponent umožňujících realizovat adaptivní výrobu. Znamená to, že komponenty musí dostat takové funkce, aby mohly komunikovat se svým okolím a spolupracovat s ním. Autonomními komponenty se navíc mohou stát i polotovary výrobků, které samy určují, jaké operace na nich mají být vykonány.
 

Lidský faktor v moderní výrobě

V moderních továrnách budou stroje a lidé kooperovat mnohem více a těsněji než nyní. Lidé jsou flexibilní a dokážou se snadno a rychle adaptovat na nové úkoly; dosavadní stroje jsou naproti tomu více méně statické. Úkolem je tyto dva světy sblížit: budoucí roboty proto budou schopné interakce s člověkem a jejich snímače zabrání všem kolizím s lidmi i okolím. Moderní bezpečnostní systémy omezí rizika na minimum a roboty budou s lidmi např. při montáži běžně spolupracovat. Společnost Festo vyvinula v rámci svého bionického programu robotické rameno s názvem Bionic Handling Assistant a exoskeletonovou robotickou paži ExoHand, průkopníky tohoto směru technického vývoje.
 

Podpora technického vzdělání

V moderní výrobě bude méně příležitostí pro nekvalifikované dělníky, za to se v ní mnohem více uplatní vysoce vzdělaní inženýři. Poptávka po nich tedy poroste nejen v oblasti výzkumu a vývoje, ale i v průmyslové praxi. Proto je nesmírně důležité vytvořit systém efektivního kontinuálního vzdělávání. Na tyto požadavky odpovídá společnost Festo Didactic nabídkou výukových a školicích pracovišť, jako je např. výukový systém výrobní logistiky MPS Transfer Factory.
 

Nový závod v Scharnhausenu

Festo se nové výrobní koncepce chystá uplatnit i ve svém vlastním závodě v Ostfildernu-Scharnhausenu v Bádensku-Württembersku. Tento závod bude vyrábět ventily, ventilové terminály a elektronické prvky. Je navržen jako závod s adaptivní výrobou a uplatňují se v něm některé z prvních výsledků projektu Industrie 4.0.
 

Chytrá a intuitivní automatizační technika

Moderní automatizační technika nabízí velkou rychlost, přesnost a kvalitu řízení. Je současně inteligentní i intuitivní. „Nové možnosti zvyšování produktivity přinášíme našim zákazníkům dodávkami nejen pneumatické, ale i elektrické automatizační techniky a zejména jejich účelnou kombinací přesně podle požadavků řešeného projektu,“ vysvětluje dr. Ansgar Kriwet, člen představenstva společnosti Festo AG.
 
„Například naše výzkumné projekty v oblasti využití supervodivosti umožní realizovat zcela nové metody bezkontaktní dopravy dílů,“ dodává. Na tiskové konferenci společnost Festo představila, jak již nyní dokáže využít vzájemně komunikující inteligentní komponenty v oblasti montáže a kontroly kvality elektroniky a malých součástí ve Finsku (PKC Electronics; obr. 1), v balicích strojích italského výrobce Cama Group (obr. 2) nebo ve speciálních strojích na výrobu a montáž jemné mechaniky od švýcarské firmy Amax Automation (obr. 3).
 

Nové výzvy a nové příležitosti

Personalizace výrobků, atomizace trhu, rostoucí cena energie a enormní tlak na snižování nákladů vzhledem ke globalizaci – to jsou příležitosti pro uplatnění nové automatizační techniky.
 
„Schopnosti firmy Festo vyřešit problém zákazníka se však neomezuje jen na dodávku vhodných výrobků,“ dodává Kriwet. Jestliže Festo dostane od zákazníka požadavek na vyřešení automatizační úlohy, uvede do pohybu vysoce efektivní proces, který vyvrcholí až instalací celého systému a jeho uvedením do provozu. Podílejí se na něm prodejní technici, projektanti, odborníci na dané průmyslové odvětví a na řízení pohybu, robotiku, řídicí techniku a software – přesně ti, kteří pomohou zadanou úlohu vyřešit podle požadavků zákazníka, a to bez ohledu na velikost zakázky. Vyžívají při tom důkladnou znalost široké nabídky firmy Festo v oblasti pohybových mechanismů, pohonů, řídicích jednotek pohonů, programovatelných automatů, ovládacích panelů a softwaru. Všechno lze dodat z jednoho zdroje a vše je perfektně koordinované.
 
Pro snazší implementaci elektrických pohonů jsou určeny instalační balíčky, např. Optimised Motion Series, jehož základem je elektrický válec EPCO. Je to skvělý příklad, jak jednoduše a cenově efektivně využít tuto náhradu pneumatických válců v automatizaci strojní výroby. Softwarové nástroje usnadňují konfiguraci a diagnostiku prostřednictvím webu. Výsledkem je, že instalace elektrického válce není o nic složitější než instalace válce pneumatického.
 
Podobné balíčky pomáhají koncovým zákazníkům i konstruktérům strojů a strojních zařízení snižovat náklady a soustředit se na řešení svých nejdůležitějších úkolů. Festo dodává široký sortiment svých produktů do 176 zemí celého světa a vždy k nim poskytuje i rozsáhlou technickou podporu a poradenství a možnost dodat náhradní díly. To dává zákazníkům jistotu, že vždy najdou kompetentní pomoc.
Petr Bartošík
 
Obr. 1. Stroj na testování funkce tabletů s dotykovým displejem (PKC Electronics)
Obr. 2. Balicí stroj IG270 italské společnosti Cama Group
Obr. 3. Speciální stroj švýcarské společnosti Amax Automation pro montáž hodinek