Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Podsvětlený zobrazovací a nastavovací modul pro převodníky Vega

číslo 4/2006

Podsvětlený zobrazovací a nastavovací modul pro převodníky Vega

Modul Plicscom, určený jako nastavovací a zobrazovací modul pro všechny kontinuální hladinoměry a tlakové snímače výšky hladiny od společnosti Vega, je od ledna 2006 standardně podsvětlen. Modul je možné objednat samostatně. Jeho specifický kód zůstal nezměněn a nový modul Plicscom s podsvětleným displejem může být snadno určen podle kódu Plicscom-01.

Obr. 1.

Nový modul Plicscom s podsvětlením lze použít pouze v kombinaci s novou elektronikou, která je k dispozici také od ledna 2006. Podsvícení nebude pracovat s elektronikou hladinoměrů dodaných před lednem 2006. Nové elektroniky pro kapacitní hladinoměry Vegacal a převodníky tlaku Vegabar, k nimž lze připojit podsvícený modul Plicscom, jsou k dispozici od března 2006. Podsvícení nového modulu je možné aktivovat prostřednictvím menu v položce Backlight v dílčím menu Display. Intenzita podsvětlení je automaticky regulována v závislosti na okolních světelných podmínkách.

Podsvícení bylo navrženo s cílem usnadnit nastavování přístrojů v místech s nedostatečným vnějším osvětlením. Při běžné úrovni denního světla není podsvětlení displeje viditelné. Staré a nové moduly Plicscom jsou kompatibilní se starými i novými radarovými, ultrazvukovými, reflektometrickými (TDR) a kapacitními hladinoměry i ostatními tlakovými snímači výšky hladiny a snímači tlaku ze skupiny Plics®.

Level Instruments, spol. s r. o., tel.: 596 622 618, fax: 596 620 618, e-mail: info@levelin.cz, http://www.levelin.cz