Aktuální vydání

celé číslo

12

2019

Automatizace v energetice a pro efektivní využívání energie

Bezpečnost strojů a zařízení, bezpečnostní PLC moduly

celé číslo

Podnětný veletrh SPS/IPC/Drives 2007

Minulý ročník veletrhu SPS/IPC/Drives, pořádaný loni v listopadu (27. až 29. 11. 2007) v Norimberku, se opět stal přehlídkou německého trhu s řídicí technikou a pohony. Pořadatel Mesago Messemanagement GmbH usiluje o to, aby byl veletrh vnímán jako mezinárodní. Ale statistiky svědčí o tom, že zájem odborníků z Německa zatím jasně převažuje. Na SPS/IPC/Drives 2007 přijelo ze zahraničí 16 % z celkového počtu 45 962 návštěvníků a prezentovalo se zde 14,2 % zahraničních vystavovatelů, tedy 268 z celkového počtu 1 321 společností. Z Itálie vystavovalo 51 firem, ze Švýcarska 38 a z Rakouska 29 firem. Z České republiky zde měly své expozice tři průmyslové firmy: ANF Data, Elko EP a VUES Brno.
 

Členění veletrhu

Veletrh má jasnou strukturu a návštěvník se na rozlehlé výstavní ploše (45 962 m2) snadno orientuje podle šesti oborů: řídicí technika, elektrické pohony, technika rozhraní, senzory, software a systémy a periferie. Každý ročník má stanovena zvýrazněná témata, která jsou demonstrována nejen ve stáncích, ale i na diskusních fórech přímo na výstavní ploše. Tentokrát byla takto upřena pozornost na Ethernet v automatizaci, bezpečnost a zabezpečení v automatizaci a řízené pohony.
 
Vedle nich stanovili organizátoři pro tento veletrh ještě dva speciální tematické okruhy s velkým potenciálem pro budoucnost automatizace: RFID v automatizaci a bezdrátový přenos v automatizaci.
 

Společné stánky

V hale 4A byl umístěn společný stánek s názvem Wireless in Automation, v němž 29 vystavovatelů prezentovalo spektrum možných řešení bezdrátového přenosu dat. V tomto společném prostoru byl zřízen také řečnický koutek (Speaker’s Corner) kde se pod vedením prof. Jörga F. Wollerta (Fachhochschule Bochum) každý den veletrhu uskutečnila jedna panelová diskuse.
Dvacet vystavovatelů se prezentovalo v dalším společném stánku s názvem Linux in Automation v hale 7A. Rozmanitá řešení svědčila o rostoucím zájmu o Linux, který je dnes všestrannější než kdy dříve.
Společný stánek byl vyhrazen i pro členské organizace odborného svazu pro senzoriku AMA.
 

Diskusní fórum ZVEI

Veletrh SPS/IPC/Drives je velkou příležitostí pro aktivní a vlivná německá profesní sdružení. Ta zde i letos předložila zajímavé analýzy a témata k diskusím. V hale 8 měl své diskusní fórum Ústřední svaz elektrotechnického a elektronického průmyslu ZVEI. Proběhly zde panelové diskuse na tato témata:
  • moderní pojetí rozhraní člověk-stroj – nároky pro praktické služby v EMS,
  • MES a automatizace – součinnost a možnosti,
  • inovační technika přináší nová řešení pro funkční bezpečnost,
  • WLAN, ZigBee, Bluetooth & Co – jsou standardy připraveny pro práci v automatizaci?,
  • elektricky poháněné stroje – od plýtvání k šetření s energií.
Dále zde byla uvedena kampaň Superstudium.de, která má přiblížit mládeži technické obory a pomoci jim při volbě povolání.
 

VDMA proti plagiátorům

V hale 4A byla připravena speciální prezentace svazu německých strojních inženýrů VDMA věnovaná boji proti plagiátorství. Tento profesní svaz důkladně analyzoval stav a přinesl zprávy členských firem VDMA, které mají zkušenosti s napodobováním svých produktů. Nikoho jistě nepřekvapí, že podle výsledků analýzy je největším výrobcem plagiátů na světě Čína, odkud pochází 75 % takto zhotovených výrobků. Udivující však je, že celých 17 % plagiátů je vyrobeno v Itálii. Dalšími výrobci jsou Indie (14 %), Tchaj-wan (12 %), Korea (12 %), Turecko (11 %), USA (3 %) a Japonsko (2 %). Plných 22 % plagiátů nachází odbyt v Evropě, z toho 11 % v Německu. Graf na obr. 2 ukazuje, že plagiátoři nejčastěji napodobují celé stroje (60 % plagiátů).
 
Svaz VDMA vyhlásil kampaň Pro Original, ve které seznamuje zákazníky i výrobce s tím, jakými opatřeními se proti napodobování bránit. Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum zahájilo projekt nazvaný Inovacemi proti pirátskému napodobování produktů (Innovationen gegen Produktpiraterie), který hledá možnosti účinné ochrany výrobků. Projekt zkoumá, jak lze ztížit napodobování vhodným vzhledem výrobků a používanými výrobními procesy, dále také značením výrobků a systémů, které umožní kontrolovat a stíhat plagiátory.
 

Konference SPS/IPC/Drives

Konference SPS/IPC/Drives, které se zúčastnilo 447 posluchačů a řečníků, byla věnována důležitým směrům v automatizaci, v technice pohonů a senzorů. Jednotlivé sekce byly zaměřeny na využití Ethernetu v automatizaci, techniku měničů frekvence, elektromagnetickou kompatibilitu, vestavný software v automatizaci a pohonech a další témata. Velká pozornost se soustředila na digitální sběrnici IO-Link pro binární senzory a akční členy. O zavedení sběrnice referovali odborníci z firem Balluff, Pepperl+Fuchs, Festo, Phoenix Contact a dalších.
 

Na shledanou v Norimberku

Návštěva veletrhu SPS/IPC/Drives tedy poskytuje nejen úplný přehled o novinkách v automatizační a pohonné technice a o směrech jejího vývoje, ale i obecnější podněty a impulzy. Nejinak tomu jistě bude i letos na veletrhu SPS/IPC/Drives 2008, který společnost Mesago uspořádá opět na norimberském výstavišti ve dnech 25. až 27. listopadu. Další informace jsou uvedeny na stránce http://www.mesago.de
(ev)
 
Obr. 1. Časopis Automa byl na veletrhu SPS/IPC/Drives v Norimberku vystaven ve stánku odborného tisku (foto: ev)
Obr. 2. Produkty, podle kterých se vyrábějí napodobeniny (zdroj: VDMA)