Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Poděbrady 2018 – dvoudenní odborná konference o elektroenergetice

Ve dnech 29. a 30. května 2018 se v Poděbradech v Kongresovém centru Lázeňská kolonáda uskuteční dvoudenní odborná konference o elektroenergetice. Pořadatelem je společnost EGÚ Praha Engineering.

Podobně jako v předchozích ročnících bude program konference členěn na dva tematické bloky. První bude orientován na aktuální témata energetiky v národním i evropském kontextu (EU) – proces novelizace legislativy, postavení energetického sektoru v evropských souvislostech, významně rostoucí problém dostupnosti a zabezpečenosti primárních zdrojů a zkušenosti s implementací procesů otevřeného trhu v praxi. Reflektována budou i trendová témata: energetická unie, průmysl 4.0, digitalizace energetiky aj. Blok bude zakončen panelovou diskusí za účasti zástupců významných subjektů energetiky a určujících institucí.

Druhý blok, tradičně časově dominantní, bude zaměřen na technické otázky a problémy řízení energetických soustav v nových podmínkách a aktuálních souvislostech a jejich řešení. Tento blok bude dále členěn na tematické kapitoly:

  • smart grids vs. efektivnost a energetická náročnost: akumulace, integrace zdrojů, virtuální elektrárny, požadavky kritické infrastruktury, elektromobilita, smart city, digitalizace energetiky atd.,
  • spolehlivost, bezpečnost, kvalita, zabezpečení – sledované atributy elektrorozvodných soustav: odpovědnost provozovatelů distribuční a přenosové soustavy, role agregátora, congestion management, monitorování rozlehlých sítí, decentralizace energetiky, kritická infrastruktura, IoT a IIoT, kybernetická bezpečnost,
  • centralizovaná regulace napětí jako jeden z klíčových procesů optimálního provozu elektrorozvodných soustav,
  • zdrojová základna energetiky – ekonomické a environmentální aspekty: jaderná energetika, obnovitelné zdroje, kogenerace, akumulace, decentralizace, virtuální elektrárny, trendy technologického rozvoje, legislativní podpora.

Paralelní sekce bude na témata simulace, dynamické modelování a vizualizace v energetice (softwarové nástroje pro simulaci provozních stavů a dynamické modelování energetických procesů, příklady a výstupy aplikací, 3D modelování v energetice, trenažéry a simulátory sítí v energetice).

Jednotlivé tematické kapitoly budou zakončeny panelovou diskusí. Záměrem pořadatelů je zajistit účast i zahraničních odborníků. Konference bude doplněna postery a paralelní výstavkou nabídky inženýrských firem.

Konference je určena odborné veřejnosti z energetického sektoru, pracovníkům energetických provozů v průmyslu a dopravě, inženýrských firem a tematicky zainteresovaným pracovníkům vysokoškolské sféry České republiky a Slovenské republiky. Podrobnosti a přihláška: http://www.egu-prg.cz/konference-podebrady#dol_.

(Bk)