Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Počet členů technické komunity DesignSpark překonal hranici 750 000

Společnost RS Components (RS), oznámila, že počet členů online technické komunity DesignSpark překonal 750 000.

Projekt DesignSpark, spuštěný v roce 2010, poskytuje konstruktérům a studentům na celém světě bezplatné nástroje, zdroje a obsah, které jim pomáhají odstraňovat bariéry, šetřit čas a realizovat jejich nápady.

V průběhu devíti let od spuštění pokračuje společnost RS ve zdokonalování funkcí a rozšiřování zdrojů dostupných prostřednictvím systému Design­Spark. Výsledkem je velký nárůst počtu nových členů, přičemž více než 35 % současných členů komunity DesignSpark se připojilo v minulých dvou letech.

Registrace na DesignSpark je bezplatná a všichni členové získávají okamžitý přístup k:

  • DesignSpark PCB – profesionálnímu softwarovému balíčku pro vytváření schémat a uspořádání desek plošných spojů,
  • DesignSpark Mechanical – pokročilému 3D nástroji na bázi CAD pro techniky přímého modelování,
  • DesignSpark Electrical – úplnému balíčku nástrojů CAD pro navrhování řídicích panelů, elektroinstalace strojů a elektrických systémů,
  • PCB Part Library – rozsáhlé knihovně schematických symbolů a vzorů plošných desek kompatibilních se všemi nejznámějšími softwarovými balíčky, včetně Altium, Zuken, Mentor Graphics, Cadence, Target, Pulsonix, Eagle a DesignSpark PCB,
  • 3D Model Library – tisícům 3D modelů dostupných pro použití v CAD návrzích,
  • DesignSpark Toolboxu – aplikacím pro Android a iOS, včetně 27 výpočetních nástrojů, srovnávacích tabulek, zpráv, projektů atd.,
  • Zerynth Studiu – middlewaru pro IoT, který umožňuje programovat nejpopulárnější 32bitové mikroprocesory v jazyce Python nebo C/Python a připojit se ke cloudovým platformám,
  • Obsolescence Manageru – nástroji, který umožňuje inženýrům a profesionálním zásobovačům monitorovat a revidovat dostupnost produktů v seznamu dílů a vybírat alternativy.

Kromě bezplatných nástrojů a zdrojů poskytuje DesignSpark svým členům také platformu pro sdílení projektů a názorů a spojuje je s dalšími techniky a studenty.

Na oslavu dosažení počtu 750 000 členů vyhlásil DesignSpark v lednu soutěž o balík produktů RS v hodnotě více než 750 britských liber. Výhercem se stal člen Nick Brown.

Pro další informace nebo přihlášení k DesignSparku je třeba navštívit www.designspark.com. 

(RS Components)

Obr. 1. Komunita DesignSpark má už 750 000 členů