Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Pneumatický přístroj pro kontrolu polohy

číslo 5/2004

Pneumatický přístroj pro kontrolu polohy

Přístroj PS7 je určen pro kontrolu polohy obrobků před jejich opracováním, popř. pro kontrolu jejich vzdálenosti od požadované polohy. Je používán v upínacích mechanismech nástrojů pro obráběcí stroje, v tvářecích strojích, v lisovnách a v automatizovaných montážních systémech výrobních linek. Může být použit i v drsných provozních podmínkách s velkým znečištěním a výskytem vysokých teplot. Přístroj vyniká velkou přesností; polohu objektu je možné určit s nejistotou do až 0,01 mm.

Obr. 1.

Z měřeného poklesu tlaku vzduchu unikajícího z trysek je stanovena vzdálenost mezi tryskami a dorazovou deskou, kterou tvoří povrch obrobku. Pomocí spínacích bodů, odvozených z tlakového signálu, jsou bezpečně a reprodukovatelně rozpoznány nastavené vzdálenosti. Kombinacemi různých typů trysek a jejich průměrů je možné jediným univerzálně použitelným přístrojem PS7 detekovat vzdálenosti od 0,01 do přibližně 0,7 mm. Při pneumatickém měření je vzduchem unikajícím z trysek současně očištěna dosedací plocha kontrolovaného předmětu.

Přístroj PS7 se skládá z elektronického senzoru tlaku, uloženého v hliníkovém bloku. V něm je otvor pro přívod tlakového vzduchu, který je v bloku rozveden do dvou základních větví (obr. 1). První z nich, tzv. měřicí, je rozvedena do dalších dvou větví. Z nich jedna je přivedena na první stranu membrány senzoru tlaku a druhá ke vzduchovým tryskám umístěným v základně, na kterou je ukládán předmět, jehož poloha má být zjišťována. Druhá základní větev, tzv. referenční, je rovněž rozvedena do dvou větví. Z nich jedna je přivedena na druhou stranu membrány senzoru tlaku a druhá k regulačnímu ventilu: kolečku s jedenácti různými otvory, omezujícími výstup vzduchu. Otáčením kolečka je možné stupňovitě měnit průřez výstupu tlakového vzduchu. Rozvod vzduchu v hliníkovém bloku vytváří pneumatický můstek. Je-li v obou základních větvích stejný tlak, působí na membránu z obou stran rovněž stejný tlak a můstek je vyvážen; tlak vzduchu přicházející k tryskám je stejný jako tlak vzduchu před regulačním ventilem. Můstek se vyváží nastavením kolečka ventilu na odpovídající otvor. Výhoda této metody spočívá v tom, že můstek je nezávislý na kolísání tlaku vstupního vzduchu.

Díky elektronické signalizaci je vyvážení pneumatického můstku jednoduché. Nastavené hodnoty lze proti nežádoucímu přístupu elektronicky i mechanicky uzamknout.

Ing. Oldřich Klos

ifm electronic s. r. o.
U Křížku 571
252 43 Průhonice
tel.: 267 990 211
fax: 267 750 180
e-mail: info.cz@ifm-electronic.com
http://www.ifm-electronic.cz

Inzerce zpět