Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Pneumatické válce na zakázku

číslo 1/2002

Pneumatické válce na zakázku

V praxi se lze mnohdy setkat se situacemi, kdy je zapotřebí vyrobit zcela odlišný pneumatický válec, než jaký standardně nabízejí výrobci ve svém výrobním programu.

Obr. 1.

Společnost Stránský a Petržík, pneumatické válce, spol. s r. o., si od svého vzniku před téměř jedenácti lety získala více než 2 500 zákazníků, ať už těch, kteří si objednají pouze jeden pneumatický válec, nebo těch, jejichž zájem o pneumatické prvky přináší opakované objednávky. V obou případech však výsledkem obchodního případu musí být zákazník dokonale spokojený jak s termínem dodání, tak s kvalitou výrobku a v neposlední řadě i s celkovou cenou.

Pneumatické válce nejsou vyráběny na sklad. Jako jediný výrobce v tomto oboru v České republice společnost Stránský a Petržík vyrábí pouze na zakázku, podle přání zákazníka. Netýká se to jen zdvihu pneumatického válce. Také provedení válce lze upravit tak, aby byl „ušit na míru“. Konstrukční oddělení společnosti je schopno navrhnout takové změny válce, které odpovídají požadavkům zákazníka. Přitom dodací podmínky zůstávají stejné jako u normalizovaných pneumatických válců: pro standardní dodávku to jsou tři týdny od obdržení závazné objednávky, u expresních zakázek se termín pohybuje okolo jednoho týdne. Není výjimkou ani dodávka do 24 hodin, či dokonce výroba pneumatického válce „na počkání“. To zejména v naléhavých případech, např. kdy je kvůli vadnému válci odstavena celá výrobní linka a hrozí velké finanční postihy při nedodržení sjednaného termínu.

Výsledná cena těchto pneumatických válců se řeší sice individuálně, vždy však s ohledem na zákazníka.

Jak u normalizovaných pneumatických válců, tak u speciálních válců na zakázku se klade velký důraz na vysokou kvalitu výroby, která je jedním z nejvýznamnějších předpokladů prosperity společnosti. To byl jeden z hlavních důvodů, proč byl v červnu roku 2000 ve společnosti zaveden systém řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:1995. Cílem je vyrábět produkty, které snesou srovnání s evropskou špičkou. To je podmíněno mimo jiné i tím, že strojní vybavení ve společnosti je na evropské špičce a neustále se zdokonaluje. Výsledkem činnosti všech zaměstnanců společnosti je plně spokojený zákazník, který se vždy může spolehnout na dohodnutou jakost výrobku a který se vždy s důvěrou obrátí na společnost s vědomím, že výrobky budou dodány v dohodnuté kvalitě, množství a čase.

Pneumatické válce na zakázku se vyrábějí do různých prostředí (výbušné v podzemí, s výskytem agresivních látek), pro různá průmyslová odvětví (strojírenství, chemický průmysl, báňský průmysl), pro různé účely (lisy, napínání dopravníků, manipulátory), používají se různé materiály (ocel, korozivzdorná ocel) i povrchové úpravy (komaxid, pozinkování). Společnost dodává válce nejen pro malé a střední odběratele, ale také pro průmyslové giganty.

Veškeré žádosti o informace týkající se pneumatických válců na zakázku nebo úprav standardních válců je nutné adresovat na konstrukční oddělení společnosti Stránský a Petržík, kde pracovníci firmy zájemcům ochotně zodpoví jakékoliv dotazy.

Ing. Dušan Chaloupka, Stránský a Petržík, pneumatické válce, spol. s r. o.

Stránský a Petržík Pneumatické válce spol. s r. o.
Legionářská 561
544 01 Dvůr Králové n. L.
tel.: 0437/62 22 52, 62 12 80
fax: 0437/82 02 05
e-mail: info@stranskyapetrzik.cz
http://www.stranskyapetrzik.cz

Inzerce zpět