Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Pneumatické systémy pomáhají při výrobě elektroniky

číslo 1/2002

Pneumatické systémy pomáhají při výrobě elektroniky

Obr. 1.

Moderní elektronické výrobky obsahují desky plošných spojů osazované většinou technologií SMT. Hustota součástek na těchto deskách stále roste. Také rozměry desek se mění – často se přizpůsobují úspornému, kompaktnímu tvaru výrobku. Desky s vysokou hustotou součástek, které se používají např. v mobilních telefonech nebo přenosných počítačích, vyžadují, aby se při výrobě používalo přesných tiskových šablon. Na opakovatelné přesnosti tisku totiž závisí spolehlivost výsledných produktů.

Trendem posledních let bylo vyvíjet pro výrobu desek plošných spojů stále větší a komplexnější tisková zařízení. Společnost Ekra však zůstala věrna své koncepci, a to nabízet svým zákazníkům jednoduchá, ale přitom výkonná a spolehlivá zařízení. High-tech ano, ale ne za každou cenu – to je heslo firmy, sídlící v německém Bönnigheimu.

Jako příklad lze uvést zařízení Ekra X5 s velkou spolehlivostí, přesností a krátkými dobami cyklu. Přestože vnější rozměry zařízení jsou jen 1 085 × 1 500 mm, dokáže tisknout desky plošných spojů pro SMT do velikosti 460 × 460 mm. K vybavení patří speciální systém pro bezpečné upevnění šablony.

V průběhu procesu tisku se nemanipuluje s těžkými tiskovými rámy, ale jen s podstatně lehčími deskami plošných spojů. S podporou softwarového systému EVA (Ekra Vision Alignment) lze zajistit přesné ustavení šablony a desky plošných spojů v osách Z, Y a a (kde a je úhel natočení). Ustavení desky je kontrolováno dvěma nezávislými kamerami CCD.

Požadavek dodávat jen velmi spolehlivá a přesná zařízení přenáší Ekra i na své dodavatele. To je důvod, proč při výběru dodavatele pneumatických komponent vsadila již před lety na světoznámého výrobce pneumatických systémů, firmu SMC.

Obr. 2. Obr. 3. Obr. 4.

Počátek intenzivní spolupráce mezi firmami Ekra a SMC se datuje od roku 1993, kdy konstruktéři firmy Ekra předepsali do svých zařízení válce s krátkým zdvihem CQ2. V následujících letech se spolupráce prohlubovala a objem obchodu rostl. Nezůstalo jen u válců: Ekra začala od SMC odebírat i ventily VQ1000, jež později nahradila cenově výhodnějšími SY3000.

SMC se postupně stala dodavatelem kompletních pneumatických systémů, počínaje úpravou vzduchu, přes ventily a ventilové ostrovy, válce s krátkým zdvihem, kompaktní válce se snímači, kompaktní lineární pneumatické pohony, vyvíječe vakua a spínače pro vakuum až po šroubení a rozvody vzduchu.

Obr. 5.

Z nových produktů lze jmenovat např. kompaktní lineární pneumatický pohon MXS, jehož různé verze Ekra používá pro ustavení šablony vůči desce plošných spojů. Konstruktéři oceňují, že tento pohon, skládající se z pneumatického válce a lineárního vedení, má při malých příčných rozměrech velkou přesnost a opakovatelnost nájezdu do polohy. Navzdory kompaktní konstrukci lze ke zjišťování polohy pístu použít standardní snímače.

SMC ale dokazuje, že je firmou, která je schopna nejen dodávat standardní produkci, ale i plnit speciální přání zákazníků. Vývoj zákaznických řešení přitom netrvá nijak dlouho, jak bývá zvykem u mnoha jiných firem. Jako příklad může sloužit speciální válec s lehkým chodem, který je určen k najíždění pryžového stěrače na šablonu. Stěrač nanáší na šablonu pájecí pastu. Musí přitom vyrovnat případné odchylky rovinnosti šablony tak, aby vrstva pájecí pasty byla rovnoměrná, s odchylkami pouze řádově v mikrometrech. K tomu je nutné použít válec s velmi lehkým chodem, tedy s malým vlivem tření. U kompaktního pneumatického válce MQQ se toho dosahuje tak, že jako těsnění je použito speciální kovové pouzdro. Píst se potom ve válci pohybuje na vzduchovém polštáři, který se v pouzdru vytváří. Jen tak lze dosáhnout toho, aby minimální rychlost pohybu pístu byla 0,3 mm/s při minimálním provozním tlaku 5 kPa. Sílu přítlaku pístu lze řídit s krokem 0,01 N.

Společnost Ekra našla v SMC partnera, který je schopen dodávat jí spolehlivé a kvalitní pneumatické komponenty. Spolupráce obou firem se jistě bude rozvíjet i v budoucnosti.

(SMC)

SMC Industrial Automation CZ s. r. o.
Hudcova 78a
612 00 Brno
tel.: 05/41 42 46 11
fax: 05/41 21 80 34
e-mail: office@smc.cz
http://www.smc.cz

Inzerce zpět