Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Pneumatické prvky – standardní i na zakázku

číslo 8-9/2002

Pneumatické prvky – standardní i na zakázku

Výroba pneumatických prvků je jednou z nosných částí výrobního programu Poličských strojíren, a. s. Vyrábějí tzv. standardní pneumatiku i pneumatické prvky na zakázku.

Obr. 1.

Standardní pneumatické prvky zahrnují široký sortiment dílů určených pro běžné použití: jednotky úpravy vzduchu, ovládací ventily, pneumatické válce a propojovací šroubení a hadičky. Výrobky zakázkové pneumatiky, jak už samotný název napovídá, jsou koncipovány přímo podle požadavků zákazníka a nacházejí uplatnění především v těch případech, kde je řešení zadaných úloh pomocí standardních prvků komplikované nebo neefektivní. Tyto výrobky „šité na míru“ si své místo našly v mnoha odvětvích průmyslu. Postupem času se v této oblasti vyprofilovaly základní nosné obory. Nejvýznamnějším se stal automobilový průmysl, ve kterém se Poličské strojírny prosadily dodávkami ovládacích prvků dveřních systémů dopravních prostředků.

Ovládacím prvkem dveřních systémů poháněných stlačeným vzduchem zpravidla bývá ventilový blok. V našem případě ventilové bloky funkčně vycházejí z osvědčených elektromagneticky ovládaných ventilů řady B9. Ventilový blok sdružuje několik funkcí, např. zavírání a otevírání dveří, ovládání zajišťovacích zámků, nouzové odvětrávání tlakového vzduchu v případě havárie apod. Některé typy bloků jsou opatřeny tlakovými spínači pro detekci zvýšení tlaku vzduchu v přívodní větvi, způsobeném sevřením cizího předmětu či pasažéra dveřmi. Osazeny také mohou být škrticí ventily pro seřizování rychlosti otevírání dveří. Elektromagnetické cívky snášejí 100% zatížení elektrickým napětím. Je možné je doplnit konektorem s diodou ochraňující zařízení proti přepětí. Skladbu funkcí ventilového bloku lze kombinovat tak, aby odpovídala požadavkům odběratele.

Obr. 2.

Výkonnými členy ve dveřních systémech jsou pneumatické válce – ovladače. Poličské strojírny, a. s., vyrábějí a dodávají ovladače ve dvou provedeních – přímočaré a otočné. Přímočaré ovladače ve většině případů konstrukčně vycházejí ze standardních pneumatických válců řady PS. Zpravidla jsou vybaveny seřiditelným tlumením koncových poloh, bezkontaktním snímáním polohy pístu pomocí snímačů polohy, umístěných v rybinové drážce na tělese válce, držákem pro upevnění ovládacího ventilu na válec atd. Ovladače dveřních systémů se od přímočarých pneumatických válců liší především upravenými připevňovacími rozměry či speciálními víky.

Zdrojem pohybu otočného pneumatického ovladače je přímočarý pneumatický válec, na němž je umístěna nástavba pro převod přímočarého pohybu na pohyb otáčivý. Při dotlačení dveří do zavřené polohy umožňuje přizvednout dveře do smeků, čímž dojde k mechanickému zajištění dveří proti otevření za jízdy. Obvyklý maximální úhel natočení je 135°, v případě potřeby jej však lze upravit. V horní části ovladače je unášecí trubka, která pomocí unášecích ramen zajišťuje přenos pohybu ovladače na křídlo dveří. Na unášecí trubce jsou umístěny vačky, jež lze libovolně natáčet; spolu s elektrickými mikrospínači mohou být použity pro snímání polohy otočení válce. Ovladače jsou vybaveny seřiditelným tlumením koncových poloh, které přispívá k zamezení rázů, k prodloužení životnosti dveřního systému a zvýšení komfortu cestujících a obsluhy. Rychlost otevírání dveří lze seřizovat pomocí škrticích ventilů přímo na ovladači, popř. na ventilovém bloku.

Ing. Richard Pelikán,
Poličské strojírny, a. s.

Poličské strojírny a. s.
572 12 Polička
tel.: 461 751 536, 536, 576
fax: 461 751 575
e-mail: pneus@pos.cz
http://www.pos.cz

Inzerce zpět