Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Pneumatická chapadla Festo se „chápou trhu“

číslo 1/2002

Ani v pneumatických systémech se vývoj nezastavil

Pneumatická chapadla Festo se „chápou trhu“

Rozsah uplatnění pneumatických chapadel je stále širší. Se třemi skupinami chapadel firmy Festo zvládne uživatel téměř každý manipulační úkol – od aplikací, kde je požadována velká absolutní přesnost upínání, po úlohy, kde je rozhodujícím faktorem velká opakovatelná přesnost. Společnost Festo může nabídnout více než funkčnost, kterou poskytují i jiní specialisté v tomto oboru: pomocí definovaných rozhraní umožňuje hladkou integraci chapadel do modulárního systému s více než 300 komponentami pro manipulační a montážní techniku.

Uplatnění chapadel je skutečně velmi široké, a proto může být velmi obtížné orientovat se ve výrobních řadách specializovaných dodavatelů. U firmy Festo jsou uživateli užitečným pomocníkem elektronické katalogy. V nich lze najít všechny tři skupiny chapadel:

  • standardní chapadla HG-... – nenákladná a univerzální, ve čtyřech variantách,
  • chapadla Micro HGWM a HGPM – miniaturizovaná, pro manipulaci s malými součástkami,
  • přesná chapadla HGPP – přesná a spolehlivá chapadla pro přesné polohování.

Obr. 1.

Nenákladná a univerzální: standardní chapadla HG-...

Všechny čtyři varianty – paralelní, úhlová, radiální a trojbodová chapadla – se dodávají v rozměrech od 6 do až 50 mm. Toto nenákladné standardní řešení je univerzální v síle uchopení i rozsahu pohybu. Snímání polohy zajišťují standardní čidla SM..-8, používaná u všech nových řad válců firmy Festo.

Přesná chapadla HGPP pro velmi přesné polohování

Charakteristickým rysem přesných paralelních chapadel HGPP jsou chapadlové čelisti uložené ve vedení s válečkovým ložiskem bez vůle, instalované v robustním hliníkovém pouzdru. Tak lze zaručit vynikající přesnost opakování – lepší než 0,02 mm – i možnost přenášet významně vyšší krouticí momenty než s využitím paralelních chapadel uložených v plochých kluzných ložiscích.

Zdvih se snímá pomocí Hallových senzorů. Volitelně je možné zajistit uchopení s pomocí otevírací nebo zavírací pružiny. Rovněž je možné v blízkosti čelistí instalovat tlumič síly.

Chapadla Micro HGWM a HGPM – miniaturizovaná s optimalizovanou montáží

Miniaturizovaná chapadla (HGWM) a paralelní chapadla (HGPM) se dodávají s průměry pístu 8 a 12 mm. Své přednosti prokazují v aplikacích, kde je zapotřebí přenášet malé součástky v omezeném prostoru. Možnosti montáže byly optimalizovány právě pro takové situace. Je možné vybírat ze tří možností: s použitím válcové příruby lze chapadlo upnout po celé délce tělesa (pro kompenzaci zdvihu) nebo lze využít přímou montáž (pouze HGPM) nebo vnější závit (pouze HGWM).

Tato malá jednočinná chapadla s přesností opakování 0,02 mm jsou velmi hospodárná díky nízké pořizovací ceně a dlouhé životnosti. Společnost Festo uvádí životnost více než 20 milionů provozních cyklů.

Výhody kompletního sortimentu

Všechny varianty chapadel jsou výhodné také proto, že jsou součástí modulárního systému Festo pro manipulační a montážní techniku. Ten se skládá z více než 300 komponent, od přesných modulů HMP a velmi tenkých saní SLG až po chapadla, která lze libovolně kombinovat pomocí definovaných rozhraní. Tím je zajištěna přesnost nejen jednotlivých komponent, ale také celého smontovaného systému (např. portálu). Tak kompletní sortiment nabízí jedině firma Festo. Kromě mechanických chapadel nabízí Festo také více než 2 000 variant kombinací přísavek. Pro chapadla i přísavky Festo poskytuje pomocné programy pro dimenzování, které jsou k dispozici ke stažení na webu nebo na CD-ROM.

Obr. 2.

Vysokorychlostní ventily – typ MH...2

Nové vysokorychlostní ventily typu MH...2 mají extrémně krátké přepínací doby (až 2 ms), velký průtok, kompaktní tvar a dlouhou životnost i při třísměnném provozu.

Nová generace přímo řízených, tlakově odlehčených sedlových ventilů 24 V DC s průtokem 100 l/min a spínacími dobami 2 až 6 ms dokáže odhalit skryté rezervy v produktivitě. Přidá-li se velká přesnost opakování, odchylka menší než 0,2 ms (od frekvence spínání 1 Hz), jsou tyto ventily ideálními kandidáty pro aplikace, jako je např. vyfukování, třídění, lepení, dávkování, balení, manipulace, a také pro aplikace využívající vakua.

Odpadá externí vybuzení

Spínacích dob kratších než 2 ms lze dosahovat i s využitím napájení 24 V DC, aniž by bylo zapotřebí externího vybuzení. Interní elektronická jednotka snižuje napájení po několika milisekundách na normální interní úroveň 12 V DC. To znamená, že ventily lze řídit jednoduše a přímo pomocí standardních výstupů programovatelného automatu (PLC). Dokonce i v nepřetržitém a třísměnném provozu zůstává odchylka spínací doby pod 0,2 ms – ideální např. pro lepení nebo pro přesné dávkování farmaceutických výrobků.

Flexibilní funkce

S variabilním konceptem připojení buď jako samostatný ventil, nebo umístění na připojovací desku lze MH...2- snadno zapojit do stávajících systémů nebo instalovat do nových. V provedení pro připojovací desku je ventil velmi tenký – jeho šířka je 10 mm, což umožňuje realizovat rozměrově velmi kompaktní montáž. Ventily se dodávají také jako předem smontované, plně testované baterie na liště PRS s až deseti ventily.

Pracovní tlak ventilů je 90 až 800 kPa (0,9 až 8 bar); ventily se dodávají s funkcemi 3/2, v základní poloze uzavřeno nebo v základní poloze otevřeno, a 5/2. Varianty verze 3/2 budou brzy dostupné s maximálními průtoky 200 a 400 l/min. Varianta 2/2, v základní poloze uzavřeno nebo v základní poloze otevřeno, může být vytvořena zaslepením výstupu 3, přičemž spínací doby se vůbec nezmění. Pracovní vstupy a výstupy lze připojit pomocí závitů M7, G1/8", G1/4", popř. QS 4, 6 nebo 8.

Rychlejší instalace
Dobu instalace lze ještě výrazně zkrátit využitím předem smontovaných kabelů se stupněm ochrany IP65 nebo s konektory M8 a M12 pro sběrné moduly.

Systém Smart Soft Stop s jednotkami SPC 11

O 30 % rychlejší cykly? Co bylo dříve nemožné, je nyní zcela snadné – a firma Festo to od roku 1998 dokazuje systémem Smart Soft Stop s jednotkami SPC-10. Nyní přichází na trh druhá verze: Smart Soft Stop s novým regulátorem koncových poloh SPC-11 a s delší životností. Přednosti zmíněného systému mohou být nyní využívány i se standardními a kyvnými válci stejně jako s válci s mezipolohou.

Obr. 3.

30% zkrácení doby přejezdu pneumatických pohonů a zásadní snížení úrovně vibrací zvyšují produktivitu a prodlužují životnost celého instalovaného vybavení. Může to znít paradoxně, ale tohoto zvýšení rychlosti bylo dosaženo optimalizací zpomalovacích parametrů.

21 namísto 13 dvojitých zdvihů za 20 sekund
Systém Smart Soft Stop působí řízeným protitlakem ještě před koncem zdvihu. Vykazuje tyto přednosti v konkrétních hodnotách: běžný bezpístnicový lineární pohon DGPL s tlumičem nárazů dosahuje např. třinácti dvojitých zdvihů za 20 s. Bez tlumičů nárazu nebo čidel, avšak s připojením k elektronickému regulátoru koncových poloh a lineárnímu potenciometru tentýž pohon za stejnou dobu vykoná 21 dvojitých zdvihů. K tomu je zapotřebí snímač polohy, proporcionální ventil MPYE 5/3 a malý elektronický regulátor koncových poloh (SPC 10 nebo SPC 11). Ten neustále porovnává požadovanou a skutečnou polohu pohonu a pomocí proporcionálního směrového ventilu optimalizuje pohyb válce.

Rozšířený sortiment funkcí s jednotkou SPC 11
Až doposud bylo možné využívat funkce systému Smart Soft Stop s regulátorem koncových poloh SPC 10 pouze ve spojení s bezpístnicovými lineárními pohony DGP/L a normalizovanými válci ISO DNC. S novým regulátorem koncových poloh SPC 11 lze přednosti tohoto systému používat v širším rozsahu:

  • systém Smart Soft Stop s regulátorem SPC 11 nabízí volbu zastavení ve dvou volně volitelných mezipolohách, aniž by bylo zapotřebí pevných dorazů,
  • zpětná signalizace o poloze v těchto dvou mezipolohách může být použita pro aktivaci souvisejících funkcí.

Kyvný pohon DSMI a bezpístnicový pohon DGPI/L jsou další dva standardní pohony s integrovanými snímači polohy, které lze použít se systémem Smart Soft Stop.

Toto je přehled systémových komponent:

  • standardní pohony DGP/L-... nebo DNC-...,
  • pohony s integrovanými snímači polohy DGPI/L-... nebo DSMI,
  • proporcionální ventil MPYE-...-010 B,
  • regulátor koncových poloh SPC 10 nebo SPC 11.

Nové oblasti použití
Systém Smart Soft Stop umožňuje najíždět do mezipoloh nebo koncových poloh rychleji a s menšími vibracemi a hlučností. Tyto mezipolohy otevírají nové oblasti pro aplikaci pneumatických systémů, např. pro vyfukovací nebo čekací polohy, které sice lze realizovat konvenčními prostředky, ale při vysokých nákladech. Popisovaný systém je možné integrovat do řídících sekvencí pomocí dvou digitálních vstupů a dvou digitálních výstupů. V některých případech lze tímto zařízením přímo rozšířit existující instalace.

Snadný výběr pomocí výpočetního softwaru
Digitální zákaznický informační systém Festo nabízí kromě kompletního digitálního databázového katalogu také mnoho výpočetních programů pro plánování a konfiguraci komponent. Program pro výběr systémů Smart Soft Stop napomáhá realizovat všechny podstatné výpočty. Připravený seznam součástek pak lze přenést do objednávky.

Skvělá volba: vakuové ejektory VN

S novými vakuovými ejektory je již předem zaručena velká produktivita. Řada VN neobsahuje např. žádné součásti podléhající opotřebení – proto má velkou trvanlivost a funkční spolehlivost. A to za cenu, která je skutečně nízká. Konstrukce je lehká a kompaktní, s robustním plastovým pouzdrem.

Obr. 4.

Malé vakuové ejektory VN lze snadno a rychle integrovat do tlakového rozvodu prostřednictvím osvědčeného připojení Quick Star či libovolného běžného způsobu připojení. K dispozici je dvanáct různých konstrukcí (Inline nebo Standard, ve tvaru T nebo přímé) pro dva rozsahy vakua (velké vakuum nebo velký průtok) a čtyři stupně výkonnosti s průměry Lavalovy dýzy 0,45; 0,70; 0,95 a 1,4 mm.

I ve vakuu funguje „plug and work“
VAD New Line je modulární systém s funkcí „plug and work“. Nabídka obsahuje vakuové ejektory s tlumičem hluku nebo bez něj, s připojením nebo bez připojení, s řízeným nebo neřízeným odvětráním, a to ve dvou základní typech konstrukce: Inline a Standard pro 90° vakuové připojení. Přímá verze Inline je navržena především s ohledem na minimalizaci montážního prostoru a je obzvláště vhodná tam, kde je nouze o prostor, napřiklad v elektrotechnickém průmyslu. Pro krátké evakuační doby poslouží varianta Large Flow. Hospodárná varianta High Vacuum umožňuje pracovat s vakuem až do hodnoty –89 kPa (–0,89 bar).

Více než dva tisíce kombinací přísavek
Namísto nákladných řešení lze s řadou VN snadno vyhovět speciálním požadavkům standardními komponentami z katalogu. Na koncept modulárního vakuového ejektoru lze plně napojit velmi rozsáhlý program přísavek ESG. K dodání je více než dva tisíce variant.

(Festo)

Festo spol. s r. o.
Pod Belárií 784
143 00 Praha 4
tel.: 02/61 09 96 11
fax: 02/402 53 18
e-mail: info_cz@festo.com
http://www.festo.cz

Inzerce zpět