Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

PMA 2010 – konference zaměřená na praxi

Každá krize jednou skončí. Ačkoliv zatím není jisté, kdy se světové hospodářství začne zotavovat ze současného propadu, ta doba jistě přijde a je třeba se na ni připravit.
 
Současná ekonomická situace nutí mnohé průmyslové podniky, aby se zamyslely nad svými podnikatelskými záměry a úrovní automatizace výroby. Odborníci, kteří budou o změnách v podnicích rozhodovat, by měli mít celkový přehled o všech možnostech a aspektech moderní správy výrobních prostředků i řízení výrobních procesů. Patří sem znalosti o technických prostředcích moderní automatizace, ale také o optimalizaci výroby z ekonomické stránky, o komunikaci mezi jednotlivými složkami výrobního systému uvnitř podniku i vně, tj. v rámci dodavatelských řetězců, a v neposlední řadě také o efektivní komunikaci mezi lidmi zapojenými do inženýrských i výrobních procesů.
 
Ve dnech 2. a 4. března 2010 se bude v německém Düsseldorfu konat už šestá konference Process Management Academy (PMA), kterou pořádá konzultantská firma ARC Advisory Group (www.arcweb.com). Jako už tradičně, i příští rok to bude série přednášek přednesených koncovými uživateli, dodavateli automatizační techniky, analytiky z pořádající ARC a dalšími odborníky. Hlavním tématem budou inovace a udržitelný rozvoj v oblasti procesní a hybridní výroby, tentokrát se zvláštním zřetelem na propojení všech fází životního cyklu produktů. Účastníci mohou očekávat, že se na konferenci seznámí s moderními prostředky řízení výrobních procesů a správy výrobních zařízení a s konkrétními příklady jejich využití v praxi, včetně ekonomických přínosů. Budou moci porovnat prezentované projekty s přístupy uplatňovanými v jejich podniku a v osobních rozhovorech budou moci diskutovat s ostatními účastníky o nových trendech v automatizaci a řízení výroby. Osobní diskuse jsou velmi důležité pro tříbení názorů a vznik nových myšlenek.
 
Konference je třídenní, přičemž první den je vždy vyhrazen pro uzavřené zasedání sdružení Benchmark Consortium for Automation and Manufacturing IT. Program dalších dvou dnů, přístupný široké odborné veřejnosti, se skládá z plenárních přednášek a jednání v jednotlivých sekcích. Plenární přednášky budou na PMA 2010 zaměřeny zejména na vzájemnou integraci všech fází životního cyklu automatizovaných systémů řízení: jejich návrh, uvedení do provozu, provoz a údržbu. Jednání v jednotlivých sekcích bude na plenární přednášky volně navazovat a soustředí se na dílčí otázky moderní automatizace. Bude to např. koncepce Operational Excellence, ale také Maintenace Excellence, Design Excellence a Engineering Excellence – tedy nejen trvale optimální provoz, ale také trvale optimální údržba, projektování a inženýrink. Dále to budou bezpečnost a zabezpečení, a to ze všech možných úhlů pohledu: bezpečnost strojů a strojních zařízení, funkční bezpečnost, zabezpečení výrobních řídicích a informačních systémů, bezpečnost výrobního personálu a omezení nežádoucích vlivů na životní prostředí; komunikační sítě v průmyslovém prostředí; ekonomická optimalizace výrobních procesů nebo energetická a materiálová náročnost. Jako novinku pořadatelé slibují sekci, která se bude věnovat budování pracovních týmů a mezilidské komunikaci.
 
Součástí konference je také malá výstava. Prostor pro výstavu je současně i prostorem pro setkávání účastníků v průběhu celé akce.
 
Akce je určena především výrobním, technickým a ekonomickým ředitelům výrobních podniků a manažerům zodpovědným za koncepci automatizace a řízení podniku a za provoz, údržbu, projektování a inženýrink výrobních podniků. Obvyklá účast je okolo tří set odborníků.
 
Jednací řečí akce je angličtina; výjimečně jsou některé přednášky v němčině, ale řečník obvykle na požádání bez problémů přejde do anglického jazyka. Mezi přednášejícími jsou odborníci z celé Evropy, ovšem zatím s výjimkou zemí bývalého východního bloku (nepočítáme-li v to bývalé NDR). Nicméně analytici z ARC situaci v našem regionu bedlivě sledují a rozhodně se nebrání žádným návrhům týkajícím se tematického zaměření nebo konkrétních přednášek.
 
Zajímavá může být také možnost prezentovat se na konferenci jako sponzor (připomínám účast tří set vysoce postavených odborníků).
 
Konference se již potřetí bude konat v Düsseldorfu v hotelu Maritim, bezprostředně vedle mezinárodního letiště. Zájemcům o účast lze doporučit, aby se rozhodli co nejdříve: hotel poskytuje do 22. prosince 2009 slevy na ubytování (i levnější hotely v okolí poskytují při včasném objednání pobytu výrazné slevy), do 12. února 2010 je snížený registrační poplatek a také letenky jsou zpravidla tím levnější, čím dříve jsou objednány.
 
Process Management Academy je významná akce v oboru automatizační techniky, kterou lze jako cenný zdroj informací a kontaktů doporučit i českým odborníkům, ať už z řad dodavatelů automatizační techniky, inženýrských firem nebo koncových uživatelů. Bližší informace najdou zájemci na http://www.arcweb.com/Events/Pages/Duesseldorf10-Process-Management.aspx.
Petr Bartošík
 
Obr. 1. Plenární přednáška v hlavním sále
Obr. 2. Přednášky v jednotlivých sekcích bývají zakončeny zajímavou diskusí
Obr. 3. Doprovodná výstavka je především místem pro osobní setkání a neformální rozhovory