Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Plynulé spojení řízení a bezpečnosti

číslo 5/2006

Plynulé spojení řízení a bezpečnosti

Guard Logix není jen bezpečnostní řídicí jednotka. Je to procesor systému Control Logix se zabudovanými bezpečnostními funkcemi, které zajišťují řízení na úrovni funkční bezpečnosti SIL 3 a díky nimž jej lze použít pro zařízení kategorie 4.

Dvouprocesorová architektura Guard Logix zahrnuje bezpečnostní primární a záložní procesor. Výhodou této architektury je, že z hlediska návrhu řízení jde stále o jeden projekt: záložní procesor je součástí systému a je automaticky konfigurován, aniž by vyžadoval samostatné nastavení, konfiguraci nebo stahování dat.

Obr. 1.

Obr. 1. Bezpečnostní procesor Guard Logix jako součást řídicího systému Control Logix má schválení pro SIL 3 a bezpečnostní kategorii 4

U řídicí jednotky Guard Logix mohou uživatelé těžit z výhod systému RS Logix 5000, standardního vývojového prostředí pro řídicí jednotky Logix společnosti Allen-Bradley. Tento flexibilní, snadno použitelný systém zajišťuje správu bezpečnostních funkcí, takže programátor nemusí ručně zajišťovat oddělení standardní a bezpečnostní paměti nebo si dělat starosti s dělením logiky, aby byly separovány bezpečnostní funkce. To vše je již automaticky zařízeno.

Vývojové a ladicí prostředí s intuitivním ovládáním umožňuje, aby při vývoji bezpečnostních podprogramů projekt upravovalo více uživatelů. Po otestování projektu a jeho dokončení, resp. po finální validaci, uživatel bezpečnostní úlohu uzamkne. V uzamčeném stavu řídicí jednotka Guard Logix splňuje požadavky úrovně SIL3 podle normy EN 61508 a lze ji použít pro zařízení zařazená do bezpečnostní kategorie 4 podle EN 954. Bezpečnostní funkce včetně všech konfigurací jsou chráněny a bezpečnostní logiku nelze měnit. Přestože jsou bezpečnostní funkce uzamčeny, aby jednotka odpovídala požadavkům SIL 3, standardní část jednotky Guard Logix stále pracuje jako regulérní řídicí systém Logix.

Další klíčovou výhodou z hlediska doby potřebné k vývoji aplikace je skutečnost, že díky integraci bezpečnostního prvku do standardního řídicího systému lze bezpečnostní paměť číst externími zařízeními, jako jsou jednotky HMI nebo podobné jednotky. Není třeba trávit čas nastavováním nebo adaptací bezpečnostních dat z jednoúčelového bezpečnostního zařízení. Výsledkem je snadná integrace celého systému a schopnost snadno zobrazit stav bezpečnosti na operátorských terminálech.

Standard CIP Safety v síti Devicenet (DeviceNet™ Safety) poskytuje bezpečné připojení vstupů a výstupu procesoru Guard Logix a protokol CIP Safety na síti Ethernet umožňuje bezpečné spojení mezi procesory Guard Logix. Díky tomu je možné, aby několik jednotek Guard Logix sdílelo bezpečnostní data pro bezpečnou vzájemnou komunikaci mezi různými technologickými celky, stroji nebo oblastmi.

(Vivid Associates)