Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Plug-in, který připravuje řídicí moduly WAGO PFC pro internet věcí

Zaznamenávat data, převádět je do digitální podoby a propojovat s ostatními daty v jejich kontextu – to je základní princip internetu věcí (IoT). Jednoduchá aktualizace firmwaru připraví řídicí moduly WAGO PFC100 a PFC200 na práci v IoT: data z provozní úrovně umožňuje přenášet do cloudu, kde mohou být agregována a používána pro analýzy, jež mohou být užitečné pro zvyšování efektivity výroby v závodě, správu energií v budovách nebo pro realizaci pokročilých služeb zákazníkům.

Dokonce i současný systém je tak možné povýšit na systém „IoT ready“. Stačí několik kroků: nainstalovat aktualizaci firmwaru a s využitím odpovídající knihovny naprogramovat aplikaci, v níž je stanoveno, které hodnoty a kdy se mají přenášet do cloudu. Mohou to být signály start/stop, stav připojení, informace o modulu a hodnoty vybraných proměnných. Zákazník se může rozhodnout, zda data odešle do Microsoft Azure, Amazon Web Services, nebo např. do IBM Bluemix. Vzhledem k použití standardizovaného protokolu MQTT budou v budoucnu dosažitelná i řešení pro jiné cloudové služby. Data jsou přenášena jako soubory JSON a vazba je šifrována pomocí TLS.

Uživatel může firmware snadno aktualizovat s využitím služby Web-Based Management (WBM) System. Současně jsou k dispozici knihovny pro Codesys 2.3 a e!COCKPIT.

WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz